Gemeente, Stadlander en De Nijs-Soffers vragen inwoners naar wensen voor nieuw park Sint-Maartensdijk

16 april 2021

In de wijk Smerdiek-West in Sint-Maartensdijk komt een nieuw park. De exacte inrichting van het park staat nog niet vast. De gemeente Tholen, Stadlander en Bouwgroep De Nijs-Soffers horen graag de wensen van inwoners en andere betrokkenen over de verdere inrichting van het park.

Binnen bepaalde randvoorwaarden kunnen nog verschillende zaken ingepast worden in het ontwerp. De enquête is te vinden op www.tholen.nl/park-smerdiek-west. Inwoners zonder internet, kunnen voor het invullen van de enquête contact opnemen met de gemeente via tel. 14 0166.

Leefbaarheid

Dat er een nieuw park zou komen in Smerdiek-West was al bekend. Nu is ook duidelijk hoe groot het precies gaat worden, namelijk zeker twee keer zo groot als in de eerste plannen. Dit komt, omdat er meer hoogbouw geplaatst wordt en minder laagbouw en omdat er nog een ander stukje grond bij is gekomen.

Frank Hommel, wethouder in de gemeente Tholen, is blij met de plannen. “Dit park draagt bij aan de leefbaarheid in de kern. Dit park is er niet alleen voor Smerdiek-West, maar voor heel Sint-Maartensdijk. Mensen kunnen elkaar hier ontmoeten en ontspannen. Daarnaast is het ook goed voor de diversiteit van vogels, insecten en bloemen in de wijk.”

Locatie nieuw park

Het park wordt omringd door de Bloemenlaan, de Frank van Borselenstraat, de Jacoba van Beierenstraat, de M.A. de Ruijterstraat en de Cornelis Vermuydenstraat. De Frank van Borselenstraat wordt in de plannen ook groen. De bestaande verharding gaat weg en er komen fiets- en voetpaden voor terug. Zo wordt het park nóg groter, groener en wordt de biodiversiteit vergroot.

Binnen het plangebied blijft ten minste de moeraseik behouden. Deze boom zal tijdens werkzaamheden beschermd worden, zodat hij gespaard kan blijven. De gemeente wil ook een kleine rij linden in de Frank van Borselenstraat als bomenrij behouden.

Het park verbetert ook de waterafvoer in de wijk. Bij extreme neerslag kan het park gebruikt worden als buffer om de omliggende straten droog te houden. Zo worden twee vliegen in één klap geslagen.

Lees voor