Wachttijden

23 april 2021

Vijf jaar zoeken naar een huurhuis? Niet bij Stadlander


Lange wachttijden voor een huurwoning: het is een veelgehoord onderwerp de laatste jaren. Ook binnen Stadlander zijn we hier veel mee bezig. Sterker nog: we hebben het tot onze missie gemaakt deze zoektijden, zoals we de tijd van de actieve woningzoeker noemen, in de toekomst zo kort mogelijk te houden.
 

Smerdiek-West 4

Landelijk zien we een negatieve tendens op de markt van huurwoningen. Wachtlijsten puilen uit en zoektijden nemen toe. In grote steden soms wel tot meer dan tien jaar. En hoewel we met ons gebied in een andere markt zitten dan Amsterdam, Rotterdam of Utrecht, zijn we bij Stadlander ook stellig van mening dat het zover nooit mag komen. Onze woningcorporatie zet hier al enkele jaren de schouders onder. Hoe? Dat vertellen we je graag.

Sturen op actief zoeken

Sandra van Oosterbosch van Stadlander legt uit: “Uniek aan het beleid bij Stadlander is, dat woningzoekenden slechts drie jaar ingeschreven kunnen staan bij Zuidwestwonen, het woonruimtebemiddelingssysteem waar Stadlander aan deelneemt. Uiteraard kan men na deze termijn opnieuw inschrijven, maar hij of zij begint dan weer onderaan de wachtlijst.” Wat dit oplevert? Een actievere lijst van woningzoekenden. Geen lijst van ‘slapende leden’. “Dit zorgt ervoor dat er een snellere doorstroom is voor de actieve woningzoeker én dat we bij Stadlander betere data kunnen verkrijgen uit deze lijst.”

Door de lijst zoveel mogelijk actief te houden, is het voor Stadlander ook makkelijker om woningzoekenden te benaderen en helpen met hun zoektocht. Dat legt Eveline van Elzakker uit: “De kans dat iemand op de lijst daadwerkelijk serieus op zoek is naar een woning, is op deze manier vele malen groter, dan wanneer we geen maximale inschrijftermijn hanteren. Stadlander gaat ook regelmatig het gesprek aan met mensen op de lijst, om zo samen te kijken naar mogelijkheden.”

De woningzoekenden centraal

Daarnaast bieden we verschillende opties aan voor de woningzoekenden voor een woning bij Stadlander. Zo krijgen niet alleen de langst ingeschrevenen een kans, maar dingt iedereen op een zeker moment mee. Ook dit bevordert weer de doorstroom. Vanuit de samenwerking in Zuidwestwonen bieden we woningzoekenden de volgende opties: hanteert:

 • Inschrijfduur
  De woningzoekende die het langst staat ingeschreven krijgt de woning als eerste aangeboden.
 • Eerste reactie
  De woningzoekende die als eerste reageert krijgt de woning aanboden. Naar inschrijfduur wordt nu niet gekeken.
 • Loting
  Uit alle reacties selecteert het systeem de gelukkige kandidaat door loting. Ook hier kijken we dus niet naar inschrijfduur.
 • Snelle reageerder
  Bij deze methode verloot het systeem de woning onder alle reacties die tussen 20.00 en 20.30 uur zijn binnengekomen op de eerste dag van plaatsing. Alle reacties die na 20.30 uur binnen komen, gaan verder op volgorde van binnenkomst reactie.
 • Wens & Wacht
  Hier kan een woningzoekende eenmalig (per groep woningen) een specifieke voorkeur opgeven. Wanneer daar een woning te huur komt, krijg je bericht als je aan de beurt bent op de kandidatenlijst.  

De gemiddelde zoektijd voor een woning ligt de afgelopen jaren, dankzij deze verschillende mogelijkheden, bij Stadlander op gemiddeld 9 maanden. Ter vergelijking: in Amsterdam is dit momenteel meer dan 10 jaar. Al met al zijn we trots op deze mooie cijfers, we blijven alert op de ontwikkelingen in ons werkgebied en spelen daar zo goed mogelijk op in. Op die manier kunnen we onze woningzoekenden zo goed en zo snel mogelijk een nieuw thuis bieden!

Een passend thuis voor iedereen

Wie op zoek is naar een sociale huurwoning, komt veel spelregels tegen. Wat is bijvoorbeeld Passend Toewijzen? Wat is de rol van je inschrijfduur? En hoe zit het met de zoektijden bij Stadlander? In de serie ‘Een passend thuis voor iedereen’ leggen we het je uit. Bekijk ook de andere artikelen:

Een goede verdeling van eengezinswoningen

Lees voor