Bewoners flat Gageldonk hebben meer contact met elkaar dankzij renovatie

Donderdag 29 juli was de heropening van flat Gageldonk aan de Populierlaan. De flat is omgeschakeld naar een duurzame, groene en levendige flat. De flat kreeg nieuwe gevels, extra isolatie, zonnepanelen en bewoners gingen koken op inductie. Maar de grootste verandering is er op sociaal vlak. Bewoners hebben meer contacten met elkaar gekregen en komen zelfs bij elkaar op de koffie.

In de flat wonen voornamelijk ouderen. Als er dan dag in, dag uit gewerkt wordt, is dat behoorlijk pittig voor bewoners. Stadlander en bouwpartner De Kok Bouwgroep hadden daarom veel aandacht voor de bewoners tijdens de hele renovatie.

Er was bijvoorbeeld een keet geplaatst voor bewoners. Zij konden hier zitten en koffie of thee drinken wanneer De Kok in hun woning bezig was.

Meer contact

Eén van hen is Jolanda. Zij vertelde ons dat ze tijdens deze renovatie meer contact heeft gekregen met haar buren. ‘’Sinds de renovatie spreek ik mijn buren. Ik zie mijn buren nu meer, doordat we in gesprek raakten over de renovatie. Toen ik in de bewonerskeet zat, kwam mijn buurman soms langs om koffie te drinken. Nu ga ik regelmatig op de koffie bij mijn buren en bovenburen, wandelen we samen en ben ik uitgenodigd om te komen eten.’’

Thuisgevoel

Projectleider Cees Ploeg is blij dat bewoners elkaar nu weten te vinden. “Als Stadlander kunnen we een flat nog zo mooi renoveren, het zijn uiteindelijk de bewoners die de wijk maken. Het is heel mooi om te zien dat de hele woonomgeving van de flat erop vooruit gaat. Zowel de woningen, maar ook – en dat is misschien nog wel belangrijker – het thuisgevoel van bewoners!”

Lees voor