Claudia Brandenburg vanaf januari nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen van Stadlander

Op 1 januari 2022 zal Claudia Brandenburg toetreden tot de Raad van Commissarissen van woningstichting Stadlander. Zij neemt de voorzittersrol over van Guust Verpaalen. De heer Verpaalen treedt na twee termijnen van vier jaar af, conform de statuten. Met Claudia Brandenburg haalt Stadlander een ervaren toezichthouder met bestuurlijke ervaring huis.

Claudia Brandenburg kent het werkgebied van Stadlander goed. Zij woont sinds 2002 in de gemeente Woensdrecht met haar echtgenoot en vier kinderen. Naast bestuurder van een ziekenhuis is zij toezichthouder bij een drinkwaterbedrijf. De afgelopen acht jaar is zij tevens toezichthouder geweest bij zorginstelling tante Louise in Bergen op Zoom. Claudia Brandenburg heeft een achtergrond in de Bedrijfskunde, Sociale Wetenschappen en Economie. In haar loopbaan is zij met name actief geweest in de publieke sector en het maatschappelijk veld.

Mooie uitdaging

Claudia Brandenburg: “Ik zie een mooie uitdaging voor Stadlander om de komende jaren een belangrijke positie in te nemen bij de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland en specifiek in het eigen werkgebied: West Brabant en Tholen. Vastgoed en wonen staan in nauwe relatie met de veiligheid, zorg, gezondheid en het welzijn van de inwoners. Het is tevens belangrijk dat binnen Stadlander veel aandacht wordt gegeven aan de medewerkers, die in een steeds complexere wereld hun werk moeten doen. Mijn drijfveer is om de wereld een beetje beter te maken voor iedereen. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van Stadlander, samen met collega toezichthouders, het bestuur, directie, alle medewerkers, de huurdersbelangenverenigingen en alle andere belanghebbenden”.

“Mijn drijfveer is om de wereld een beetje beter te maken voor iedereen”

Claudia Brandenburg (nieuwe voorzitter RvC Stadlander)
Lees voor