Ook duurzamer en prettiger wonen voor Plejadenlaan en Zonneplein

5 november 2021

De verduurzaming in de wijk Warande in Bergen op Zoom gaat een nieuwe fase in. Na de flinke renovatie van de Wierlaan gaan woningstichting Stadlander en TBI-onderneming ERA Contour ook samen aan de slag om de flats aan de Plejadenlaan en het Zonneplein klaar te maken voor de toekomst. Voor de huurders betekent dat duurzamer en prettiger wonen tegen stabiele woonlasten. Bestuurder Marc van der Steen van Stadlander en adjunct-directeur Michel Ouwens van ERA Contour zetten maandag hun handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomst die de verduurzaming van de 267 woningen mogelijk maakt.

De renovatie van de Plejadenlaan en het Zonneplein volgt op de succesvolle renovatie van de Wierlaan. Dit was het eerste hoogbouwproject van Stadlander waarin bestaande woningen gasloos worden gemaakt. Stadlander en ERA Contour zetten hun samenwerking nu voort voor de twee flatgebouwen aan de Plejadenlaan en de flat aan het Zonneplein, samen goed voor 267 woningen.

Van het gas af

Het plan is om de  drie gebouwen volledig van het gas af te halen en energiezuiniger te maken. Voor bewoners betekent dit meer wooncomfort tegen stabielere woonlasten. Net als de Wierlaan willen we ook de flats aan de Plejadenlaan en het Zonneplein een nieuwe, frisse uitstraling geven De gevels worden opnieuw bekleed en we kijken daarbij ook naar het verbeteren van de entrees van de gebouwen.

Aandacht voor bewoners

De werkzaamheden gebeuren straks in bewoonde staat. Projectleider Onno de Wal van ERA Contour: “Uit ervaring weten we dat dit best ingrijpend is voor de bewoners. Ook bij de renovatie van de Plejadenlaan en het Zonneplein hebben we daarom veel aandacht voor de ondersteuning van bewoners. We zetten bijvoorbeeld een wooncoach in voor de persoonlijke begeleiding.”

Daarnaast is er een klankbordgroep in het leven geroepen. Projectleider Cees Ploeg van Stadlander: “Het gaat om een actieve groep bewoners, met afvaardiging uit alle drie de gebouwen. We betrekken de klankbordgroep nu al bij de voorbereidingen op de renovatie. Ook in de uitvoering overleggen we veel met de klankbordgroep om de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken.”

Oog voor maatschappelijk ondernemen

Ook op het gebied van maatschappelijk ondernemen nemen Stadlander en ERA Contour ervaringen van de Wierlaan over. Tijdens de renovatie hebben zij zich ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring te laten opdoen. Twee deelnemers zijn op deze manier doorgestroomd naar een vaste werkplek. Dezelfde samenwerking willen Stadlander en ERA Contour bij de renovatie van de Plejadenlaan en het Zonneplein weer oppakken.

Planning

Nu de samenwerkingsovereenkomst is ondertekend, kunnen Stadlander en ERA Contour verder met de uitwerking van de plannen. Naar verwachting kan dan in het derde kwartaal van 2022 begonnen worden met de renovatie. De werkzaamheden duren tot het einde van 2023.

Lees voor