Nieuw groen hart voor Smerdiek gaat er komen

20 december 2021

In 2022 gaat het dan echt gebeuren: het groene hart van Sint-Maartensdijk gaat er in het nieuwe jaar komen. Hiervoor hebben Stadlander, de gemeente Tholen en Bouwgroep De Nijs-Soffers een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. In de overeenkomst voor de wijk Smerdiek-West zijn afspraken gemaakt over de aanleg van het nieuwe park met daarin 2 appartementengebouwen.

Stadlander, de gemeente Tholen en Bouwgroep De Nijs-Soffers presenteerden in april hun plannen voor het nieuwe groene hart van Sint-Maartensdijk. Sindsdien is er veel gebeurd. Het voorlopig ontwerp van het park is gereed. Via de website van de gemeente is dit voorlopig ontwerp in te zien. Reageren op het voorlopig ontwerp kan tot en met maandag 10 januari 2022 via het formulier op de website of telefonisch via tel. 14 0166. Mensen die niet de mogelijk hebben om het ontwerp digitaal in te zien, kunnen ook telefonisch contact opnemen.

Plannen herinrichting

Het aan te leggen park wordt omringd door de Bloemenlaan, de Frank van Borselenstraat, de Jacoba van Beierenstraat, de M.A. de Ruijterstraat en de Cornelis Vermuydenstraat. De bestaande verharding van de Frank van Borselenstraat gaat weg. Daarvoor komen fiets- en voetpaden terug. Zo wordt het park nóg groter, groener en met de nieuwe inrichting wordt de biodiversiteit vergroot.

Binnen het plangebied blijven bestaande bomen waar mogelijk behouden. Het park kleden we verder aan met nieuwe bomen, struiken en vaste planten. Daarbij letten we op de diversiteit van de planten en hun betekenis voor dieren zoals vlinders, bijen, vogels, etc.

Het wordt een inrichting met veel sierwaarde: mooi om naar te kijken en van te genieten. Diverse bankjes en ook speelgelegenheid voor kinderen maken het park tot een heel prettig verblijfgebied. Het park wordt ook zo ingericht dat het gebied helpt om de waterafvoer in de wijk te verbeteren. Bij extreme neerslag kan het park gebruikt worden als buffer om de omliggende straten droog te houden. Zo worden twee vliegen in één klap geslagen.

Sloop en nieuwbouw

Inmiddels is de firma Konings in opdracht van Stadlander bezig met de voorbereidingen op de sloop van 34 woningen in Smerdiek-West. Het gaat om woningen aan de Bloemenlaan, Frank van Borselenstraat en Jacoba van Beierenstraat (platte daken). Het asbest wordt nu uit de woningen gehaald, zodat begin januari de eerste woningen tegen de vlakte kunnen. De sloop is eind maart gereed.

Direct daarna zal Bouwgroep De Nijs-Soffers starten met de nieuwbouw van de 2 appartementengebouwen in het nieuwe park. Het gaat om een woonblok met koopwoningen en een woonblok met sociale huurwoningen voor Stadlander.

Met de sloop van de oude woningen, de nieuwbouw van de twee appartementengebouwen en de aanleg van het park staat er in 2022 dus veel te gebeuren in Smerdiek-West. Eén ding is zeker, over een jaar ligt Smerdiek-West er heel anders bij!

Lees voor