Afscheidsjaar voor de Scheldeflat

20 januari 2022

2022 wordt het afscheidsjaar voor de Scheldeflat in de wijk Fort-Zeekant. Al sinds de jaren zestig is de oude serviceflat een belangrijke blikvanger in de wijk. Maar vanaf begin 2023 maakt de flat, samen met de appartementen aan de IJssellaan, plaats voor nieuwbouw en een uitbreiding van het Park Belvédère. Dat betekent ook dat per 1 juli 2022 alle tijdelijke huurders van de Scheldeflat verhuisd moeten zijn.

Bij de sloop van zo’n groot gebouw komt heel wat kijken. Daarom zal heel 2022 in het teken staan van de voorbereidingen op de sloop. Hieronder vallen ook de wettelijke procedures die horen bij een sloopproject. Een voorbeeld is de Wet Natuurbescherming, die voorschrijft dat we onderzoek doen en naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten en hier alternatieve verblijfplaatsen voor aanbrengen. We verwachten vervolgens begin 2023 daadwerkelijk te kunnen starten met de sloop van de Scheldeflat en het gebouw aan de IJssellaan.  

Einde verhuur

Voor de huurders begint het afscheid al eerder. Per 1 juli 2022 komt een einde aan de tijdelijke verhuur van de woningen van de Scheldeflat. De huurders zijn sinds medio 2021 al geïnformeerd over de naderende einddatum van de verhuur. Omdat zij huren op basis van tijdelijke huurovereenkomsten, hebben zij geen recht op een sociaal plan. Stadlander heeft daarom contact gezocht met WijZijn Bergen op Zoom, dat de huurders begeleidt in de zoektocht naar een andere woning. Inmiddels zijn veel huurders al verhuisd. De leeggekomen woningen worden niet meer opnieuw verhuurd en afgesloten van de nutsvoorzieningen.

De verhuur van het gebouw aan de IJssellaan aan Amarant eindigt twee maanden later. Per 1 september 2022 zal ook dit gebouw leegkomen. Gedurende het gehele traject van sloop naar nieuwbouw blijven, onder andere, de gebiedsbeheerders van Stadlander toezien op een schone, hele en veilige leefomgeving.

Nieuwbouw

De Scheldeflat en IJssellaan vormen het volgende hoofdstuk in de wijkvernieuwing van Fort-Zeekant. Sinds 2018 werken Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom samen aan het nieuwe Scheldebalkon in de wijk. In maart 2022 starten Stadlander en bouwpartner ERA Contour met de nieuwbouw van 114 woningen in het deelproject Bergse Buren. Eerder heeft de gemeente het nieuwe Park Belvédère aangelegd. Dit park wordt na de sloop van de Scheldeflat doorgetrokken tot aan de Scheldelaan.

Na de sloop van de Scheldeflat komen in dit deelgebied zo’n 100 woningen terug. Het gaat om 3 appartementengebouwen in het verlengde van de Casper Fagellaan met uitzicht op de Binnenschelde. Ook komen er enkele grondgebonden woningen. Tegelijk met de voorbereidingen op de sloop gaan we aan de slag met de uitwerking van de nieuwbouwplannen. We verwachten in de tweede helft van 2023 te kunnen starten met de nieuwbouw. De oplevering is een jaar later, eind 2024.

Lees voor