De Ramerie: een nieuwe thuisbasis in de Bergse binnenstad

24 januari 2022

Het is een project dat al een tijdje op plank lag: de renovatie van woongebouw De Ramerie. Het pand ligt aan de Korenbeursstraat in hartje Bergen op Zoom en was flink verouderd. Daarom was het hard aan vernieuwing toe. Moderner, mooier, duurzamer én groener, dat is het idee. De renovatie is voltooid in april en dan is er plek voor minimaal veertien jonge huurders.

Ramerie1

Over de werkzaamheden en de betekenis van de nieuwe Ramerie voor de binnenstad gingen wij in gesprek met gebiedscoördinator Edwin Ouwens en projectleider vastgoed Joab Ventevogel.

Toekomstbestendig

Van een brouwerij naar een schuilkerk en van een kazerne tot een tandheelkundig laboratorium. Dat De Ramerie een lange geschiedenis kent mag duidelijk zijn. In 1983 werden er appartementen in gebouwd en sindsdien heeft er nooit meer modernisering plaatsgevonden. Daar komt nu verandering in. Joab Ventevogel, projectleider vastgoed bij Stadlander: “We willen het pand helemaal toekomstbestendig maken en tegelijkertijd het oude karakter van het pand behouden. Daarom werken we vooral aan de binnenkant van het gebouw en worden de kenmerkende raampartijen vervangen door houten kozijnen in dezelfde stijl.”

Marc_Joab_Niels
Joab Ventevogel met bestuurder Marc van der Steen (links) en uitvoerder Niels Hoevens van Coen Hagedoorn Bouwgroep (rechts)

Van label F/G naar B

Tijdens de renovatie focust Stadlander zich vooral op het verduurzamen van het pand. Zo worden de gevel, het dak en de vloer beter geïsoleerd en komt er betere ventilatie. Daarnaast wordt er voor de ventilatie een warmte-terugwin-systeem geïnstalleerd en zorgt een centrale CV-ketel in de kelder voor de verwarming van de veertien appartementen. Er komen zonnepanelen op het dak en alle ramen krijgen triple glas, wat geluidwerend is en beter isoleert. Joab: “Alle maatregelen moeten ervoor zorgen dat het pand weer volledig aan de huidige normen voldoet. Het pand had energielabel F/G en gaat straks naar label B.

Groener

Het aanleggen van meer groen in de binnenstad wordt steeds belangrijker. De Ramerie wordt daardoor niet alleen mooier en duurzamer, ook veel groener (natuurinclusief). Een korte opsomming van wat er komen gaat: een groene gevel met klimplanten, een fietsenstalling met een sedum dak en een nieuwe gezamenlijke binnentuin met een omheining in plaats van een betonnen muur. Ook aan de flora en fauna wordt gedacht: in de nieuwe dakrand, die wordt verhoogd door de dakisolatie, worden nestkasten geplaatst voor zwaluwen. “Dit alles sluit goed aan bij de missie van Stadlander om zoveel mogelijk te vergroenen”, aldus Joab.

De toekomstige binnentuin met nieuwe omheining
De groene muur met klimplanten

Boost voor de binnenstad

Ook gebiedscoördinator Edwin Ouwens is nauw betrokken bij de renovatie van De Ramerie. Als coördinator van team leefbaarheid en wijkbeheer kijkt hij vooral naar de maatschappelijke kant en het effect op de leefbaarheid in de binnenstad. Edwin: “Het wordt echt een mooi gebouw, daarom weet ik zeker dat het een boost wordt voor de omgeving. Het geeft schwung aan de binnenstad. Dit is belangrijk, want als je als stad niet zorgt voor je centrum, dan heeft dat altijd consequenties voor bijvoorbeeld je detailhandel en je horeca. Met de renovatie van De Ramerie dragen wij ons steentje bij aan het verbeteren en op niveau houden van het centrum van Bergen op Zoom.”

Gebiedscoördinator Edwin Ouwens – Foto: Tonny Presser

Maatschappelijk betrokken huurders

In De Ramerie is straks plaats voor veertien appartementen met één slaapkamer. De appartementen worden specifiek voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar in de markt gezet. Volgens Edwin hangt het maatschappelijke succes van De Ramerie en een positief effect op de leefbaarheid in de buurt nauw samen met het soort huurders dat straks in het gebouw gaat wonen. “We zijn echt op zoek naar leuke, ondernemende jongeren die maatschappelijk actief zijn”, licht Edwin toe. “Mensen die het leuk vinden om met zijn veertienen die gemeenschap te vormen en naar elkaar om te kijken.”

Net als Edwin hoopt ook Joab op het ontstaan van een gemeenschap. “Zo kan De Ramerie echt een aanwinst worden voor de buurt. Huurders die een fijn plekje krijgen en zich snel thuis voelen, om vervolgens in harmonie te wonen en elkaar in de binnentuin te ontmoeten. Dat is wat we voor ogen hebben.”

Stadlanders bij Ramerie
Stadlander collega’s op projectbezoek bij de Ramerie
Lees voor