Stadlander en Constructif aan de slag met verduurzaming van Warande-Oost

1 februari 2022

Stadlander en Constructif brengen de verduurzaming van Warande-Oost verder de wijk in. Na de duurzame renovatie van de flat aan de Wierlaan, de geplande renovatie van de Plejadenlaan en het Zonneplein gaan beide partijen aan de slag om ook de eengezinswoningen in het deelgebied De Kuil van het gas af te halen. Stadlander-bestuurder Marc van der Steen en Niels Akkermans, directeur bij Constructif, hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Het gebied De Kuil in Warande-Oost in Bergen op Zoom strekt zich uit van het Boerhaveplein tot aan de Pegasuslaan. Hier staan 239 eengezinswoningen. Het gaat om 171 huurwoningen van Stadlander en 68 koopwoningen, verspreid door elkaar. Stadlander wil de woningen graag duurzaam renoveren. Ze krijgen een betere isolatie van gevels, daken en vloeren. De woningen zijn al aangesloten op het warmtenet, maar gaan bij de renovatie volledig van het gas af. Daarnaast krijgen de woningen een betere uitstraling. Het toevoegen van groen speelt hierin een grote rol.

Sociale aannemer

Vanwege de bijzondere afwisseling van huur- en koopwoningen is Stadlander op zoek gegaan naar een sociale aannemer. Na een uitvraag bij drie partijen is gekozen voor Constructif. Constructif heeft veel ervaring met het verbeteren en verduurzamen van bestaande woningen en het begeleiden van bewoners hierin. In de samenwerkingsovereenkomst maken Stadlander en Constructif afspraken over de ontwikkeling en uitvoering van de plannen. Daarbij zal ook aandacht zijn voor de woningen van particuliere eigenaren. Constructif werkt een plan uit, waarbij de particuliere eigenaren begeleid worden in het onderhoud en om te investeren in de verduurzaming van hun woningen.

Planning

De plannen worden nu verder uitgewerkt. Voor de huurwoningen werken Stadlander en Constructif nauw samen met een klankbordgroep van huurders uit De Kuil. Als de plannen definitief zijn, sluiten beide partijen een realisatieovereenkomst. Eind dit jaar kan dan gestart worden met de werkzaamheden. Deze duren tot het najaar van 2023.

Verduurzaming Warande

De renovatie van De Kuil is het derde verduurzamingsproject van Stadlander in Warande-Oost. In 2021 zijn de 120 woningen van de flat aan de Wierlaan van het gas afgegaan. Vanaf het derde kwartaal van dit jaar volgen ook de 267 woningen aan de Plejadenlaan en het Zonneplein. Eerder, in 2018, heeft Stadlander energiebesparende maatregelen aangebracht bij de woningen in de naastgelegen Sterrenbuurt.

Lees voor