Noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne

3 maart 2022

Met pijn in ons hart kijken we naar de beelden uit Oekraïne. Een vreselijke situatie met ontzettend veel persoonlijk leed. Sinds Rusland de oorlog in Oekraïne begon, zijn meer dan een half miljoen mensen het land ontvlucht. Wij als maatschappelijke organisatie betreuren dit ten zeerste. Voor de toenemende vluchtelingenstroom is alle hulp nodig. Daarom hebben we als Stadlander besloten om in actie te komen.

Vlag Oekraine

We werken momenteel hard aan het beschikbaar stellen van locaties voor noodopvang. Deze komen op heel korte termijn beschikbaar. Over de plannen zijn wij momenteel met de gemeente(n) in gesprek om alle initiatieven goed op elkaar af te stemmen. We zijn ontzettend blij met de hulp van anderen in ons netwerk en hopen dat iedereen zijn steentje wil bijdragen.

We organiseren de noodopvang op een dusdanige manier dat onze reguliere woningzoekende hier geen last van ondervindt. Naarmate de tijd vordert kunnen we beter inschatten wat er nodig is en wat dat voor ons allemaal betekent. We focussen ons nu op de eerste noodopvang.

Vanzelfsprekend hopen we hierbij samen op te kunnen trekken met al onze partners. Bestuurder Marc van der Steen: “We kunnen en willen dit niet alleen doen. Samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en anderen die een bijdrage willen leveren zetten we de schouders eronder. Of het nu gaat om onderdak, kleding of andere eerste levensbehoeften. Door samen te werken kunnen we ontzettend veel bereiken in korte tijd.”  

Lees voor