FlupHelpt: ‘We zijn er trots op dat dit kan in ons dorp’

1 augustus 2022

Ze zetten zich in voor Sint Philipsland, de tientallen vrijwilligers van FlupHelpt, Fluplanders die Fluplanders helpen. Met klusjes, een ritje naar het ziekenhuis, maar inmiddels ook met activiteiten in de recreatiezaal van de Rozeboom.

Fluphelpt

‘Huiskamer’ staat er op de deur. Binnen volop geroezemoes. Oudere bewoners van Sint Philipsland bijeen. Een gezellig onderonsje in de recreatiezaal van wooncomplex de Rozeboom. Begeleid door vrijwilligers van FlupHelpt. Het lijkt zo vanzelfsprekend wat hier gebeurt. Maar dat is het zeker niet. Dat wordt al snel duidelijk als Lena Polderman en Agnes van den Burg hun verhaal doen. Beiden zitten in het bestuur van deze vrijwilligersorganisatie en zijn gedreven om goed te doen voor hun omgeving.

Wat is er nodig om Sint Philipsland leefbaar te houden? Die vraag lag in 2018 op tafel toen de gemeente Tholen aan de bewoners van het dorp om advies vroeg. Het zette Lena, Agnes en andere betrokken Fluplanders aan het denken. En zo ontstond al snel FlupHelpt. “De eenzaamheid van oudere mensen bestrijden, de leefbaarheid verbeteren”, vatten de twee bondig de missie van FlupHelpt samen.

Enthousiast

FlupHelpt is inmiddels een groep van wel 35 vrijwilligers, het merendeel jonge senioren, die zich op tal van manieren inzetten. Vooral voor de oudere bewoners van het dorp. “Dat varieert van medicijnen voor iemand halen tot een ritje naar het ziekenhuis of een lamp ophangen.” Enthousiaste vrijwilligers, zeggen Lena en Agnes. “Ze komen per karweitje in actie, het is niet zo dat ze verplicht elke week ergens aan vast zitten.”

Fluphelpt

Via een groepsapp vraagt het bestuur wie er tijd en zin heeft iets te doen als er een hulpverzoek binnenkomt. “Meestal hebben we binnen een paar minuten een reactie.” Nieuwkomers in het dorp stappen graag in. “Zo leren ze Flupland kennen.” Nieuwe bewoners krijgen sowieso een folder en flyer in de bus!

Vriendschap

Wat FlupHelpt doet wordt gewaardeerd in het dorp, weten de twee bestuursleden. “Mensen zijn zo blij dat we dit doen. Er zijn al vriendschappen ontstaan tussen vrijwilligers en mensen die hulp nodig hebben.” Het zorgt er mede voor dat wie ouder is en af en toe hulp nodig heeft gewoon in Sint Philipsland kan blijven wonen. “Er is hier geen verpleeghuis, als je daar op bent aangewezen moet je het dorp uit.”

Fluphelplt

Maar inmiddels doet FlupHelpt al veel meer. “We hebben eens per maand een serviceloket. Dan komt er een wmo-ambtenaar van de gemeente Tholen om vragen te beantwoorden. Dat lukt ouderen niet online.” Dat loket maakt gebruik van de recreatiezaal van de Rozeboom. Wie er nu binnenwandelt ziet een frisse ruimte. Waar oudere bezoekers met plezier de middag doorbrengen, samen Koningsdag vieren, pannenkoeken eten, een high tea hebben. “We kregen van Stadlander de vraag of we het beheer van de ruimte wilden doen. Die kans hebben we met twee handen aangegrepen!” De corporatie is eigenaar van het complex. Al snel was de ‘deal’ beklonken.

Bibliotheek

“We zaten uiteraard met de vraag: hoe gaan we dat bekostigen.” Stadlander sponsorde de inrichting, de gemeente Tholen bleek bereid een stimuleringssubsidie te verstrekken. “Voor de gemeente is belangrijk dat we dit doen voor het dorp.” Ook uit andere potjes zoals van de Rabobank en MAEX Zeeland (ondernemers die maatschappelijke doelen steunen) kon FlupHelpt wat financiële ondersteuning krijgen.

“We hebben de ruimte gratis gekregen van Stadlander, maar we moeten wel gas, water en licht betalen.” Zo wisten de vrijwilligers van FlupHelpt echt iets moois van de recreatiezaal te maken want die was zwaar verouderd. Er is inmiddels ook al een eigen bibliotheek te vinden, samengesteld uit boeken die zijn geschonken door dorpsbewoners. Beneden in de hal pronkt een elektrische duofiets die er recent via de gemeente Tholen kwam.

Een paar keer per week zijn er nu activiteiten waar oudere bewoners uit het dorp naar toe komen, zeker niet alleen bewoners van de Rozeboom. “Waar we naar toe willen is een dagopvang”, vertellen Lena en Agnes. Want wie nu op zo’n voorziening is aangewezen moet het dorp uit. “Dan staat ’s ochtends het busje voor de deur.” Dat kan beter, denken beide bestuursleden. Die zo stap voor stap de dienstverlening van FlupHelpt willen uitbreiden

Samenwerken doet de organisatie niet alleen met Stadlander en de gemeente Tholen, maar ook met SVRZ (voor de huiskamer) en met de thuiszorg van Allévo en Schutse Zorg zijn er goede contacten.

Lees voor