Rob is wijkagent in Gageldonk-West: ‘Het is nooit saai in deze wijk’

17 augustus 2022

Iedereen kent ‘m. Op zijn dienstfiets fietst hij door de wijk. Hij maakt een praatje, hoort problemen aan, maar krijgt ook verdachte situaties door. “Ik ben niet de politieman of de wijkagent, ik ben gewoon Rob. Zo zien de mensen me ook.” Rob is makkelijk aan te spreken en weet daarom altijd wat er speelt. Zijn uniform maakt hem herkenbaar. Zeker als hij fietst.

Wijkagenten

Na zes jaar is hij een vertrouwde verschijning en weet Rob Paijmans (58) wat er gaande is in ‘zijn’ Gageldonk-West. “Het is leuk werk. Ze moeten mij niet binnen op een kantoor zetten. Ik vind het een uitdaging, het contact met mensen, oplossingen zoeken als ze een probleem hebben.” En dat geldt ook voor zijn opvolger Tom Breugelmans (30) die zo langzamerhand steeds beter zijn weg in de wijk vindt. Want Rob Paijmans gaat binnenkort ander werk doen binnen de politie.

Wisselend werk

Wat deze wijkagenten allemaal op hun bordje krijgen? “Het is af en toe best complex.” Van een moord tot een burenconflict, van stalking tot drugsoverlast. “Met dat hele scala hebben we te maken. Sta je het ene moment bij wijze van spreken bij de reanimatie van een baby het volgende moment ben je bezig met paarden die uit de wei zijn gelopen, zo wisselend kan ons werk zijn.” Als politieman moet je ongelooflijk goed kunnen schakelen. Dat blijkt wel als we een uurtje hebben zitten praten in wijkcentrum De Kastanje. “We moeten nu weg hoor”, krijgen we te horen, “we hebben in het centrum nog even een huisuitzetting, junks uit een woning halen, dat moeten we begeleiden.”

Samenwerking in de wijk

De Kastanje, maar ook de Bunthof, Groeshof en de Heiningenflats zijn de vaste stekken van de agenten. Hier treffen ze ook de wijkbeheerders van woningcorporatie Stadlander, waar ze vaak ervaringen en problemen mee uitwisselen. “We praten over hetzelfde en bekijken gezamenlijk wie wat tackelt. Als iemand ineens zegt: ‘jullie moeten eens naar oma kijken want dat gaat niet goed’, dan schakelen we Thuiszorg West-Brabant (TWB) in.” Ook de samenwerking met een vrij nieuwe organisatie als Zoom-In hoort erbij. Zoom-In brengt wijkbewoners samen om zich in te zetten voor hun wijk, ondersteund door organisaties zoals TWB, SDW, GGZ WNB, WijZijn, maar ook Stadlander.
“Dat samenspel maakt het leuk”, zeggen Rob en Tom. “In een wijk als deze vliegen de dagen voorbij.” Van zaken die zich plots aandienen tot de dagelijkse routine om daklozen uit de Groes- en Bunthof en de Heiningenflats weg te sturen. “Eerst zaten ze in de bergingen, tegenwoordig weten ze bovenin te komen, waar ze liggen te slapen op de galerijen of in de trappenhuizen.” Ze zeggen het alsof het normaalste zaak van de wereld is. Want ja, ook dit is Gageldonk-West. “Het zijn steeds dezelfde gezichten.”

Tekst gaat verder onder de foto

flats gageldonk

“Ik voetbal af en toe mee”

Tom Breugelmans

Tom is druk bezig contacten te leggen in de wijk waar hij al vanaf begin dit jaar meedraait. “Vooral ook met de jeugd en met de jongerenwerkers van WijZijn. Dat is belangrijk. Zo weet ik wat er speelt. Want saai is het nooit in deze wijk. Ik ga af en toe zelfs mee voetballen, zoals bij de Heiningenflats!” Net als zijn voorganger Rob pakt Tom als het kan de fiets. “Helaas gaat dat niet altijd.”
Wie de jeugd heeft, heeft ook de toekomst in Gageldonk-West. “Daarom wandelen we ook de scholen binnen en maken we een praatje, zodat de kinderen ons gezicht leren kennen. Mensen kennen, daar gaat het om.”

Mooie ontwikkelingen

En al verandert er veel in Gageldonk-West, het is en blijft volgens beide politiemensen een rasechte volkswijk. Een wijk waar mensen het niet al te breed hebben, maar waar de wijkbewoners veel voor elkaar over hebben. “Dat blijft het specifieke van deze wijk dat is niet veranderd. De samenhang is gebleven.” Het is ook een wijk waar de nodige mooie ontwikkelingen op stapel staan. Naast alle nieuwe woningen die er al zijn en nog worden gebouwd, mag Gageldonk-West zich verheugen op de komst van een Huis van de Wijk, zoals het nieuwe wijkhuis wordt genoemd. Een gezondheidscentrum in de voormalige H. Hartkerk en een nieuw winkelhart. “Qua uiterlijk gaat het erop vooruit, maar het blijft een wijk die veel aandacht nodig heeft.”

Lees voor