Afscheidsjaar voor de Scheldeflat: hoe staat het ervoor?

30 september 2022

2022 is het afscheidsjaar voor de Scheldeflat. Na 60 jaar zal deze blikvanger verdwijnen uit de wijk Fort-Zeekant. Inmiddels zijn alle tijdelijke huurders vertrokken. Tijd voor een update.

“Begin januari hebben we de officiële huuropzegging gedaan. Op dat moment waren er nog 45 appartementen bewoond in de Scheldeflat”, blikt woonconsulent Ton Raaijmakers terug. De woningen werden verhuurd via tijdelijke huurovereenkomsten.

De huurders hadden om die reden geen recht op een sociaal plan. “Maar het was ook een groep die zich niet zomaar op weg helpt naar een andere woning. We hadden al snel door dat er voor sommige huurders extra begeleiding mogelijk was.”

Samenwerking

Daarom zochten we de samenwerking op met WijZijn Traverse Groep en Stichting Vluchtelingenwerk. Om zoveel mogelijk huurders te bereiken, met de boodschap dat zij op zoek moeten naar een andere woning. Dat is niet voor iedereen even makkelijk, weet Lisette Plasmans van WijZijn Traverse Groep.

“Veel mensen waren de taal niet machtig. Of hebben moeite met de digitale zoektocht naar een andere woning. Daar komt bij dat mensen die te maken hebben met stress, moeilijker met dit soort boodschappen omgaan. Zij hebben daar echt ondersteuning bij nodig.”

Intensief, maar met succes

Die ondersteuning was er op verschillende manieren. Medewerkers van Stadlander, WijZijn en Vluchtelingenwerk gingen regelmatig langs de deuren om bewoners te spreken, ook in de avonden. Wekelijks zaten zij samen in de Scheldeflat en konden huurders langskomen met vragen. “Het was intensief, maar met succes”, zegt Ton. “Uiteindelijk hebben alle huurders een andere woning gevonden. Niemand is gedwongen op straat komen te staan.”

Sloop: hergebruik van materialen

Nu de flat leeg staat, kunnen we ook vooruit kijken richting de sloop. Of eigenlijk mogen we het geen sloop meer noemen. “In deze tijd springen we veel zorgvuldiger om met grondstoffen en energie dan vroeger. De materialen van de Scheldeflat komen straks niet op de afvalhoop of in de verbrandingsoven terecht”, vertelt Robert Huisman.

Robert werkt voor ERA Contour, de ontwikkelaar en bouwer die samen met Stadlander nieuwe woningen en appartementen gaat maken op de plek waar nu de Scheldeflat nog staat. “Om slim en verantwoordelijk te slopen en de materialen te hergebruiken, kiezen we niet alleen een sloopbedrijf die hier ervaring mee heeft, maar ook een architect die hierin meedenkt.”

Materialen krijgen een tweede leven

De Scheldeflat wordt dus geen afval. Van kozijnen en hekken, van glas tot gevelbeplating, van beton tot leidingen: het is de bedoeling dat alles zoveel mogelijk een tweede leven krijgt. ‘Circulair slopen’ heet dat. Het is de rol van het projectteam om samen met de architect te bedenken welke onderdelen en materialen in het nieuwe plan te gebruiken zijn en welke op een andere plek.

Voorbereidingen op de sloop

Deze zomer zijn de eerste belangrijke stappen genomen. In augustus vertrokken de laatste bewoners uit de Scheldeflat en is het gebouw dichtgetimmerd. En er zullen binnenkort hekken om het gebouw komen.

“Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen van de sloop. Het sloopbedrijf begint met de onderzoeken, ook op het gebied van bijvoorbeeld asbest. Met de resultaten van dat onderzoek maken zij een uitgebreid Plan van Aanpak waarmee we aan de slag gaan.” Het wachten is ook nog op de ontheffing op de Wet Natuurbescherming, die de provincie moet afgeven. Dat is een soort goedkeuring voor de sloop. De onderzoeken en maatregelen hiervoor zijn allemaal al gedaan. Het is nu aan de provincie om dit te beoordelen.

Afscheid  

Als het plan van de sloper is goedgekeurd en de ontheffing van de provincie binnen is, kunnen we starten met de sloop. Volgens de huidige planning in het eerste kwartaal van 2023. “We zullen de wijk daarvan op de hoogte houden. We zullen te zijner tijd ook op een gepaste manier afscheid nemen van de Scheldeflat. Hiervoor zijn we nog op zoek naar herinneringen van bewoners over de Scheldeflat. Wil je jouw verhaal delen? Dan kan dat via communicatie@stadlander.nl. Want hoe je het ook bekijkt, dit gebouw is voor een lange tijd beeldbepalend geweest voor Fort-Zeekant.”

Lees voor