Bewoners over toekomst Halsteren Centrum-Oost: ‘Karakter van de buurt moet behouden blijven’

31 oktober 2022

Hoe zien de kwaliteiten van Halsteren Centrum-Oost eruit? Wat kan beter? Waar liggen de kansen? Met die vragen – en gewapend met een polaroidcamera om alles vast te leggen – gingen zo’n dertig bewoners en andere betrokkenen op pad in het centrum van Halsteren. In het oostelijk deel daarvan, om precies te zijn, want daar staat de komende jaren heel wat te gebeuren.

Na de sloop van 54 huurwoningen krijgt de buurt een ander aanzien. Stadlander gaat duurzame, toekomstbestendige woningen terugbouwen. Dat gebeurt in fases. De eerste fase, vanaf het tweede kwartaal van 2024, bestaat uit de sloop van 23 woningen aan de Bernhardstraat en het Sint Maartensplein. In de fases daarna volgen 18 woningen aan de Julianastraat en 13 woningen aan de Schoolstraat.

Meedenken en -praten

Hoe de nieuwbouwplannen – en dus de buurt – er precies uit gaan zien, is nog niet bekend. Voordat de architecten en stedenbouwkundigen aan de slag gaan, krijgen bewoners en andere betrokkenen de gelegenheid om mee te denken en mee te praten. Stadlander heeft er vier werkgroep-avonden voor gepland. De eerste was donderdag 13 oktober.

Tekst gaat verder onder de foto

Na het verkennen van de buurt en het maken van foto’s, kwamen de circa dertig deelnemers bijeen in De Wittenhorst. Daar lagen grote plattegronden van de buurt klaar. Vier stuks, want er waren vier groepjes met elk een eigen aandachtsgebied: openbare ruimte, stedenbouw, doelgroepen en communicatie. Op de plattegronden verschenen steeds meer foto’s en Post-its met ideeën en wensen voor de buurt van straks.

Groene buurt

Na uitwerking per groepje aan de tafels volgde de terugkoppeling aan alle aanwezigen. De buurt is groen, en dat moet volgens de bewoners zo blijven. Het zou mooi zijn als het park uitgroeit tot het groene hart van de buurt. Bomen vervangen is prima, maar doe dat gefaseerd en niet alles in één keer. Een wens is om meer variatie in het groen te krijgen. Sommige bomen aan de Schoolstraat veroorzaken overlast en zouden straks minder dicht op de weg moeten komen te staan.

Tekst gaat verder onder de foto

Op dit moment dienen groenstroken ook als parkeerplek. Dat zou straks niet langer mogelijk moeten zijn. Het is dan wel zaak om voldoende parkeergelegenheid te creëren, bijvoorbeeld achter de nieuwe woningen. De gewenste bestrating in de buurt bestaat uit gebakken klinkers, niet uit asfalt of beton. Een halfopen bestrating bevordert het afvoeren van regenwater.

Veilig verkeer

De ontsluiting van de buurt zou kunnen verbeteren door de Vijverstraat en de Kapelaan Molstraat weer rechtstreeks op de Steenbergseweg te laten uitkomen. Daarnaast zijn er maatregelen nodig om het scheuren door de buurt te ontmoedigen en de verkeersveiligheid te vergroten. Bijvoorbeeld door bloembakken of drempels op het wegdek te plaatsen.

Ideeën die ook naar voren kwamen, zijn het instellen van eenrichtingverkeer en het maken van een verbinding tussen de basisschool en het park. Dat laatste is bijvoorbeeld mogelijk door het realiseren van een zogenoemde shared space, een zone waarin alle weggebruikers dezelfde rechten hebben.

Karakter behouden

Het is belangrijk dat het karakter van de buurt behouden blijft, zo maakten de bewoners duidelijk. Behalve de sfeer van ‘groen, rust en ruimte’ is de mix van jonge en oudere bewoners een wezenlijk kenmerk. Tot het DNA van de buurt behoort ook het ‘ons-kent-ons’-gevoel. Nieuwe bewoners zouden zich daar bij voorkeur thuis bij moeten voelen.

Tekst gaat verder onder de foto

Wat betreft de nieuwbouw gaat de voorkeur uit naar woningen voor starters, gezinnen en ouderen. Allemaal laagbouw in de stijl van de jaren vijftig: op gestapelde nieuwbouw zitten de buurtbewoners niet te wachten. Een hofje is wellicht een mooie toevoeging. Sowieso is meer speelsheid in de bebouwing welkom.

Communicatie

Het informeren van bewoners over de ontwikkelingen in het oostelijk deel van Halsteren-Centrum is een aandachtspunt. Het informatiepunt van Stadlander aan het Sint Maartensplein kan nog een impuls gebruiken. Als idee kwam ook het uitgeven van een buurtkrantje naar voren.

Onder huurders leven veel vragen. Van hen waren er deze eerste werkgroep-avond maar een paar aanwezig om te helpen de toekomstige buurt vorm te geven. Maar na deze “positieve en ideeënvolle avond”, zoals de afsluitende woorden luidden, komen er meer kansen. Op de planning staan nog drie avonden in november en december. De presentatie van de uitkomsten is op 15 december.

Lees voor