Bewoners tekenen mee aan plannen voor Hart van Halsteren

16 december 2022

Hart van Halsteren. Dat is de nieuwe naam van Halsteren Centrum-Oost. De nieuwe naam is gekozen door de bewoners en onthuld tijdens de bewonersavond op donderdag 15 december. Die avond, in een afgeladen Wittenhorst, was ook de presentatie van het schetsontwerp van het stedenbouwkundig plan.

Er staat het een en ander te gebeuren in dit gedeelte van Halsteren. Stadlander gaat er 54 woningen slopen. Het zijn verouderde woningen die niet meer aansluiten bij de woonbehoefte van nu. Ervoor in de plaats bouwt Stadlander tachtig woningen terug in Hart van Halsteren, zoals de plannen er nu liggen.

Participatie

Op weg naar de schets voor het Hart van Halsteren van de toekomst hebben de bewoners hun zegje kunnen doen. Samen met Stadlander en stedenbouwkundig bureau Welmers Burg is, gedurende een aantal werkgroep-avonden, een schetsontwerp van het stedenbouwkundig plan tot stand gekomen. Daarnaast zijn aanbevelingen op papier gezet voor het inrichten van de openbare ruimte.

Tekst gaat verder onder de foto’s

De bewoners hadden duidelijke wensen. Ze vinden dat de ziel van de wijk behouden moet blijven in de toekomst: een kleinschalig, groen en dorps Hart van Halsteren, net als nu. Eigentijds met de sfeer en uitstraling van vroeger. Aan hoogbouw is geen behoefte. En verscheidene doelgroepen – zoals gezinnen, senioren en starters – moeten er kunnen blijven wonen.

Mooie mix

Het DNA van de wijk, waarin ook saamhorigheid een grote rol speelt, blijft intact na de sloop en nieuwbouw. Medewerkers van stedenbouwkundig bureau Welmers Burg maakten in De Wittenhorst duidelijk dat de bewoners veel invloed hebben gehad op het schetsontwerp. “Dankzij jullie is het plan beter geworden.”

Kort samengevat: er komen in totaal tachtig nieuwe woningen na de sloop in drie fasen. Het aanbod is gevarieerd: eengezinswoningen, kleine gezinswoningen, woningen voor senioren en starters, twee-onder-een-kappers. “Een mooie mix.”

Meer groen

Alle nieuwbouw heeft een kap en is niet hoger dan twee etages. Ze komen langs de straat, maar er zijn ook blokjes die wat verder van de straat af liggen of in de vorm van een hofje worden gebouwd. Dat brengt meer groen in de wijk. Parkeren vindt veelal plaats achter de woningen, wat het straatbeeld vriendelijker maakt.

Tekst gaat verder onder de foto

Ook is een groene verbinding voor wandelaars en fietsers ingetekend tussen het Sint Maartensplein en de Dorpsstraat. Een schoolzone zou de verkeersveiligheid rond de basisschool in de wijk kunnen verbeteren. Het Sint Maartensplein moet veranderen in het Sint Maartenspark: kronkelende paden, open beplanting en ruimte voor ontmoeting en waterberging.

Letterlijk het hart

“Goed doordacht”, vindt bewoner Ruud van Loon van de gepresenteerde schets. “Er zijn tijdens de werkgroep-avonden verschillende ideeën, wensen en tips naar voren gebracht. En daar is echt wat mee gedaan.” Hij wijst naar twee blokjes op de maquette. “Kijk, die zijn omgewisseld. Dat is veel logischer. Hoe ik de participatie heb ervaren? Als heel plezierig.”

Van Loon, die al twintig jaar in de wijk woont, is de bedenker van de nieuwe naam van de wijk: Hart van Halsteren. “Dit is letterlijk het hart…”, verklaart hij zijn inzending, die de bewoners uiteindelijk kozen. Hij mocht de naam zelf onthullen en oogstte daarmee een groot applaus.

Echt geluisterd

Ruud van Loon wil graag blijven participeren tijdens de verdere planvorming voor het projectgebied. Dat geldt ook voor Arthur Zoutenbier, die een halfjaar geleden in Hart van Halsteren kwam wonen en zijn koopwoning levensloopbestendig en nul-op-de-meter heeft gemaakt. “Ik heb geparticipeerd in de werkgroep stedenbouw. In het begin was ik best achterdochtig – gaat Stadlander niet gewoon z’n eigen gang – maar dat beeld is wel veranderd tijdens het proces. Er is echt geluisterd naar de bewoners. Het resultaat is prima.”

Voor meer informatie over de plannen, waaronder de Buurtkrantjes met het schetsontwerp, kijk je op www.stadlander.nl/hart-van-halsteren.

Lees voor