Samenwerkingsovereenkomst voor renovatie Plejadenlaan en Zonneplein ondertekend

22 december 2022

Woensdag 21 december tekenden Marc van der Steen (bestuurder Stadlander) en Michel Ouwens (adjunct-directeur ERA Contour) een design & build overeenkomst voor de renovatie en het energiezuinig maken van de 267 appartementen en algemene ruimtes aan de Plejadenlaan/Zonneplein.

Stadlander en ERA Contour hebben samen met de bewoners van de Plejadenlaan/Zonneplein een verbeterplan gemaakt. De woningen worden voorzien van energiezuinige installaties en de gevels, daken en vloeren worden goed geïsoleerd. Het woongebouw krijgt een nieuwe, frisse en tijdloze uitstraling. Er is ook aandacht voor een duurzame omgeving. Groene gevelvlakken aan de Plejadenlaan en een pergola met begroeiing op het dak van het Zonneplein zorgen voor een betere biodiversiteit, lagere omgevingstemperaturen en het opvangen van hemelwater.

De komende twee jaar staan voor de bewoners vooral in het teken van verbeterwerkzaamheden aan het complex waarin zij wonen. Dat zorgt voor hinder. Stadlander en ERA Contour doen er alles aan om deze hinder zoveel mogelijk te beperken. Aandacht voor de bewoners en communicatie zijn hierbij de sleutelwoorden.

De verbeterwerkzaamheden starten naar verwachting in april 2023. De oplevering staat gepland in december 2024.

Lees voor