Aan de slag in de Mozartstraat en Beethovenstraat

10 februari 2023

Stadlander kondigde het al eerder aan: 38 woningen aan de Mozartstraat en Beethovenstraat 16 t/m 26 in Halsteren maken plaats voor duurzame, toekomstbestendige nieuwbouw. Alle bewoners zijn inmiddels verhuisd naar een andere woning, de woningen staan leeg. En nu we goedkeuring van de Provincie hebben om te slopen, kunnen we echt aan de slag.

Die goedkeuring om te slopen is nodig vanwege de Wet Natuurbescherming. Hieraan zijn voorwaarden verbonden: we houden rekening met de kwetsbare periode van de gierzwaluw en de actieve periode van de vleermuis. Voor bescherming van gierzwaluwen hebben we toestemming om tussen half april en half augustus te slopen. Voor vleermuizen loopt de toestemming van begin april tot half oktober, wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Zo kunnen de woningen alleen bij een avondtemperatuur van minimaal 9°C, een windkracht minder dan 5 Bft en maximaal motregen ongeschikt gemaakt worden.

Als alles volgens plan verloopt, beginnen we half april 2023 met de sloopwerkzaamheden. De werkzaamheden zullen in totaal ongeveer 3 maanden duren. We gaan namelijk ‘circulair slopen’. Dat wil zeggen, dat we zoveel mogelijk materialen uit de woningen willen hergebruiken. Dat duurt langer, omdat de materialen heel uit de woning worden gehaald. Waar dat kan, krijgen materialen een tweede leven.

Fijn Wonen
Ook de plannen voor de nieuwbouw zijn bekend. Er komen ‘Fijn Wonen’-woningen. ‘Fijn Wonen’ is een uniek en bewezen bouwconcept van Van Wijnen. De woningen worden grotendeels in de fabriek geproduceerd en kunnen vervolgens in korte tijd ter plaatste in elkaar worden gezet. Dit proces verkort de bouwtijd en overlast voor omwonenden.

We kiezen voor een herkenbare uitstraling, die goed aansluit bij de bestaande omgeving. Dat ziet je terug in het type woning en het kleurgebruik. Zo bestaan de nieuwe woningen uit twee woonlagen en een kap en werken we met twee verschillende kleuren stenen, oranje en rood-oranje. Elk woonblok is uniek.

We bouwen 39 eengezinswoningen terug, één meer dan nu het geval is. Het gaat om 33 woningen aan de Mozartstraat (nu 32 woningen) en 6 woningen aan de Beethovenstraat (nu ook 6 woningen), allemaal sociale huurwoningen en Nul-op-de-Meter. Nul-op-de-Meter woningen wekken evenveel energie op als een doorsnee gezin (2,5 personen) per jaar verbruikt.

In het najaar verwachten we van start te kunnen gaan met de bouw. In voorjaar 2024 kunnen de eerste nieuwe bewoners genieten van een nieuwe, duurzame woning.

Lees voor