Energieleveranciers en maatschappelijke organisaties richten Tijdelijk Noodfonds Energie op

14 februari 2023

Energie

Om te voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen door de gestegen prijzen, hebben energieleveranciers en maatschappelijke organisaties een Tijdelijk Noodfonds Energie opgericht. Huishoudens die van een bepaald minimum moeten rondkomen, kunnen een beroep doen op dit noodfonds.

Samen met wat kleinere energiebedrijven storten de initiatiefnemers € 24,5 miljoen in het fonds. De overheid verdubbelt elke euro die het bedrijfsleven inlegt. In totaal zit er dus € 49 miljoen euro in het fonds. Het noodfonds biedt vanaf 7 februari 2023 tot uiterlijk 1 april 2023 mensen ondersteuning. Dat is een maand later dan aanvankelijk was aangekondigd. Huishoudens kunnen deze ondersteuning aanvragen voor de volledige periode.

Wie komt in aanmerking voor extra ondersteuning?

Huishoudens kunnen een beroep doen op het Noodfonds Energie als zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Huishoudens met een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Voor alleenstaanden is dat minder dan € 2.980. Voor samenwonenden is dat minder dan € 3.794. Deze bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld.
  • Huishoudens hebben zelf een contract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier. De rekening is hoger dan 10 tot 13% van het gezamenlijk bruto-inkomen.

Hoeveel steun kunnen huurders krijgen?

  • Bij huishoudens met een gezamenlijk bruto-inkomen dat lager is 160% van het sociaal minimum, betaalt het noodfonds het deel van de energierekening dat uitkomt boven 10% van het bruto-inkomen.
  • Bij huishoudens met een gezamenlijk bruto-inkomen dat ligt tussen 160 en 200% van het sociaal minimum, betaalt het noodfonds het deel van de energierekening dat uitkomt boven 13% van het bruto-inkomen.

Huishoudens die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het noodfonds kunnen zich nu aanmelden via Noodfondsenergie.nl. Op deze website vind je alle mogelijkheden voor extra financiële ondersteuning.

Meer informatie over het Tijdelijk Noodfonds Energie vind je op Rijksoverheid.nl.

Lees voor