Overlast Groeshof is maatschappelijk probleem en vraagt gezamenlijke aanpak van bondgenoten

4 februari 2023

Op verschillende social media gaat een video rond met beelden van de Groeshof. Helaas zijn deze beelden een dagelijkse realiteit, waar onze huurders, maar ook onze gebiedsbeheerders mee te maken hebben.

De situatie is op dit moment in de Groeshof het meest urgent, maar we zien deze overlast ook op andere plaatsen in de stad.

De overlast wordt veroorzaakt door een groep verslaafde daklozen. Zij kunnen vanwege hun verslaving niet terecht bij de maatschappelijke opvang. Ze gaan dus op zoek naar onderdak, warmte en vooral ook een plek om te gebruiken. Die plek vinden ze nu in onze woongebouwen, maar in het recente verleden hebben we dit ook in onze woonwijken gezien. Als gevolg hiervan hebben onze huurders dagelijks te maken met drugsoverlast, stank, vernielingen enz.

‘We lopen tegen onze grenzen aan’

Gebiedsmanager William Dircken: “Als Stadlander vinden we dat wijkbewoners recht hebben op een schone, hele en veilige woonomgeving. Maar we lopen nu tegen de grenzen aan van wat wij als woningcorporatie kunnen om dat te bieden. We hebben camerabewaking, we zetten extra bewaking in voor de avonden, nachten en weekenden, iedere inbraak of vernieling wordt gemeld bij de wijkagent, we bespreken de overlast in het Veiligheidshuis, met zorgpartijen en met de gemeente.

We kunnen dit niet alleen oplossen. We hebben onze bondgenoten nodig om op te treden tegen deze overlastgevers. Dit moeten we samen doen, met de gemeente, zorgpartijen en handhavers. Deze overlast is een maatschappelijk probleem en vraagt dus echt om een gezamenlijke aanpak om onze huurders, inwoners van Bergen op Zoom, weer een schone, hele en veilige woonomgeving te geven.”

Lees voor