Het ‘Ernaartoe-team’: ‘Wij komen uit bezorgdheid en om echt te helpen’ 

24 maart 2023

Als je als inwoner van een van de zes kernen van de gemeente Steenbergen in de financiële problemen komt, is het goed om te weten dat je niet alleen staat in het zoeken naar een oplossing. Op initiatief van gemeente Steenbergen is een ‘Ernaartoe-team’ opgericht. Met daarin specialisten van de gemeente zelf, van WijZijn, van Stadlander en van ISD Brabantse Wal. Zij benaderen de betreffende inwoner die problemen heeft. “Het liefst al in een vroeg stadium, want hoe eerder we er bij zijn, des te sneller is er een oplossing en wordt voorkomen dat die problemen de betreffende inwoner boven het hoofd groeien.” 

Vier van de negen leden van het Ernaartoe-team: v.l.n.r. Hester – Margot – Carmen en Desiree: “Wij zijn bezorgd om inwoners die in de financiële problemen komen. En krijgen graag hun vertrouwen om vervolgens samen te bekijken hoe we een probleem kunnen oplossen.” 

Op verzoek van Stadlander vindt een gesprek plaats met vier leden van het uit negen specialisten bestaande team. Dat zijn Margot van Stadlander, Carmen en Hester van WijZijn en Desiree van gemeente Steenbergen. Dit viertal vertelt over het doel en het belang van het team en over wat ze ervaren. “Wanneer een inwoner in de problemen komt, is het belangrijk om te weten dat hij of zij er niet alleen voor staat. Wij kunnen hulp bieden om samen met de betrokkene naar een oplossing te zoeken.” 

‘Hoe sneller er hulp komt, hoe beter’

Om hulp vragen is voor veel mensen moeilijk. “Vaak is er sprake van schaamte. Of het idee dat de betrokkene het zelf wel oplost. Het komt ook veel voor dat problemen worden weggeschoven. Dat is gevaarlijk, ze worden namelijk steeds groter en een oplossing wordt steeds lastiger. Daarom is het zo belangrijk dat er snel hulp wordt geboden. Daar zijn wij dus voor, om samen met de betrokkene naar een oplossing te zoeken. En die is er haast altijd, hoe moeilijk iets ook lijkt.” 

Geen bemoeizucht, maar bezorgdheid 

Het team gaat er op af. Het liefst komen ze omdat de betrokkene zelf om hulp vraagt. Het kan ook zijn dat zorgverleners aangeven dat die hulp nodig is. Maar het is ook belangrijk dat de omgeving – bijvoorbeeld familie of buurtbewoners – aan de bel trekken. “Dat is geen bemoeizucht, maar gebeurt uit bezorgdheid. En dat is heel terecht. Vandaar ook onze oproep aan de inwoners van de gemeente Steenbergen om ons in te seinen als ze merken dat iemand in de problemen geraakt.” 

Huurachterstand is een signaal 

Woningcorporatie Stadlander signaleert financiële problemen bij haar huurders wanneer er een huurachterstand optreedt. “De wet ‘Vroegsignalering huurachterstand’ verplicht ons als verhuurder om een huurachterstand te melden bij de gemeente”, vertelt Margot. Zij is consulent huurbetalingen bij Stadlander. Daarnaast is de woningcorporatie begaan met haar huurders. “Stadlander is sociaal en begaan met haar huurders. We willen dat ze plezierig en goed kunnen wonen. Wanneer een van onze huurders financieel in de problemen komt – bijvoorbeeld door het verlies van een baan, een teruggang in het inkomen door andere oorzaken – zoeken we ook graag naar een oplossing en is huis-uitzetting het laatste waar we aan denken. De hulp van het Ernaartoe-team kan dan een uitkomst zijn.” 

Het Ernaartoe-team wordt gecoördineerd door Antoinette van gemeente Steenbergen. Het bestaat uit negen personen met elk hun eigen kennis en ervaring. “Wij gaan op meldingen af en willen het vertrouwen winnen van de betrokkene. Die weet vaak niet waar te beginnen en naar wie hij of zij toe kan gaan voor hulp en ondersteuning. Dat weten wij wel en we maken een verbinding met professionele zorg.  

De insteek van onze huisbezoeken is oplossingsgericht. Er is geen verplichting. Belangrijk is voor ons het aan de hand kunnen nemen, iemand vooruit te helpen. Samen het probleem zien op te lossen, dat is ons doel. We zijn daarbij discreet en gehouden aan ons beroepsgeheim. Dat betekent dat de privacy gewaarborgd is en er niets ‘op straat komt te liggen’. Het Ernaartoe-team kan werkelijk helpen. Samen komen we tot een oplossing.” 

Contactgegevens Ernaartoe-team:

Telefoonnummer: 0167 54 11 31 

E-mail: ernaartoe@gemeente-steenbergen.nl 

Bezoekadres: Fabrieksdijk 6, Steenbergen 

Lees voor