Architect aan het woord: “Het ontwerp van Onder de Populier is verankerd in de wijk” 

11 april 2023

Een ontwerp dat zich niet zomaar willekeurig ergens anders laat plaatsen. Onder de Populier is wat architect Peter de Bont noemt een ontwerp dat is verankerd in de wijk. Een ontwerp waar bestaande bouw en nieuwbouw samensmelt tot één geheel. Uiteraard gaat zo’n proces gepaard met uitdagingen en ontstaan er mooie dingen. Samen met Peter de Bont van Cier Architecten blikken we terug op een kleurrijk project. 

 
Van het Zilverschoonplein tot flat Gageldonk en de Populierbuurt. Gageldonk-West krijgt een nieuw jasje dankzij het ontwerptalent van Cier Architecten. Een project waarbij architect Peter de Bont van begin tot eind betrokken is: “Voor de Populierbuurt tekenden we voor de nieuwbouw van 36 woningen aan de Populierlaan én voor de renovatie van 40 bestaande duplexwoningen aan de Berkstraat en Meidoornlaan.” 

Uitdagingen 

Wat opvalt in dit deel van de wijk, is dat er een heel groot blok gebouwd is in de wederopbouwperiode eind jaren ‘40, begin jaren ‘50. In de vroegere Bossche School stijl. Peter licht toe: “De gemeente vond dat heel waardevol. Karakteristiek voor de bebouwing en omgeving. En terecht! Er is een hele discussie vooraf gegaan aan de sloop van de oude woningen aan de Populierlaan. De gemeente zag het niet zitten dat het stedenbouwkundig geheel verbroken werd. Maar met het behoud van de Meidoornlaan, Berkstraat en Gentiaanstraat (particuliere woningen) hebben we het voor elkaar gekregen, mits de ontwerpen van de nieuwbouwwoningen aansluiten op de bestaande bouw. Daar hebben we alles aan gedaan. Zowel in het ontwerp van de nieuwbouw als in de renovatie.” 

Tekst gaat verder onder de foto

De grootste uitdaging in dit project was om de verschillende belanghebbenden op één lijn te krijgen. Peter legt uit: “Iedere partij, van de gemeente en Stadlander tot de Kok Bouwgroep en wij als architectenbureau, kijkt met eigen ogen naar het project. Soms kan iets niet doorgaan vanwege het kostenplaatje. Dan is het fijn dat je daar elkaar op kunt wijzen. De bomen groeien niet tot in de hemel. Dat is nergens zo. Ondanks deze uitdagingen kijk ik terug op een heel plezierige samenwerking met alle partijen.”  

Renovatie 

Stijlkenmerken van de bestaande bebouwing komen terug in het ontwerp van de nieuwbouw. Peter licht toe: “In de uitwerking van de gevels was voor de renovatie vooral het behoud van de karakteristieke elementen het uitgangspunt. Bij de nieuwbouw laten we ook die kenmerkende details terugkomen, soms net iets anders uitgewerkt. Het kleurgebruik van bestaand en nieuw sluit op elkaar aan, met name in de hoofdkleuren van gevels en daken. Voor het metselwerk van de nieuwbouw is een baksteensortering samengesteld die zo goed mogelijk aansluit bij de bestaande woningen. De daken zijn voorzien van hetzelfde type gebakken pannen.” Een uniek detail in deze renovatie: “Er zijn in totaal vier blokken gesloopt, waarvan de dakpannen zijn hergebruikt. Dat lijkt heel simpel, maar is een logistiek ingewikkeld proces. Daar zit een stukje circulariteit in en daar zijn we trots op.” 

Tekst gaat verder onder de foto


Aandacht voor biodiversiteit  

Een ander element dat dit nieuwbouwproject uniek maakt: “Er is aandacht voor biodiversiteit en natuurinclusief bouwen. In de inrichting van de openbare ruimte is goed gekeken hoe we maatregelen kunnen treffen voor het behoud van vogels en vleermuizen in dit gebied. Met hulp van een ecoloog hebben we gekozen om op de erfgrenzen bepaalde soorten hagen te planten. Anderzijds zijn er nestkasten aan de woningen geplaatst, speciaal voor de nesten van vogels en vleermuizen.” Peter de Bont is blij met het resultaat tot nu toe: “We hebben met alle betrokken partijen iets moois weggezet en dat vertaalt zich naar een ontwerp dat verankerd is in de wijk.” 

Lees voor