Gratis bloemenzaad bij Stadlander

27 mei 2023

We kunnen niet zonder de bij. Al zoemend zorgt dit insect voor de bestuiving van bloemen en planten en dat is belangrijk voor de natuur om ons heen. Maar de bij heeft het moeilijk, heeft te weinig leefgebied: ruige bermen vol planten en bloemen waar dit insect zich graag voedt en thuisvoelt zijn er helaas te weinig.

Bijenlandschap West-Brabant probeert de bij een handje te helpen. Maar liefst 38 partijen (van gemeenten tot WVS, waterbedrijf Evides en Brabants Landschap) zijn in deze samenwerking gestapt. Ook wij als woningcorporatie Stadlander doen mee. Daarom zijn we een unieke actie gestart.

Gratis bloemenzaad

Wat doen we? We bieden onze huurders gratis kleine zakjes met een rijk mengsel bloemzaad aan. Die paar gram bijvriendelijk zaad is al snel goed voor 3 vierkante meter aan bloemen. Op het balkon, in de tuin, dat maakt niet uit. Iedereen kan zo de bij helpen. We willen toch allemaal leven in een gezonde natuur om ons heen?

Hulp van De Kameleon

Op De Kameleon, school voor speciaal onderwijs aan de Zuiderdreef in wijk De Markiezaten, hebben leerlingen op verzoek van Stadlander het zaad ingepakt. Onder het toeziend oog van gebiedsbeheerder Frank Ernest en leerkracht Jack van Uum. “We dragen als school graag ons steentje bij”, legt hij uit terwijl hij meehelpt bij het zorgvuldig wegen.

Eerder had De Kameleon bloembakken achter de Scheldeflat waar leerlingen in en aan het groen konden werken. Maar met de sloop van dat complex in aantocht is dat verleden tijd. De Kameleon telt in Bergen op Zoom (de hoofdvestiging is in Roosendaal) zo’n 55 á 60 leerlingen met een verstandelijke beperking. “We staan midden in de wijk, de samenwerking met Stadlander is heel fijn”, weet de leerkracht. Naast de school kunnen leerlingen op een stuk braakliggende grond van Stadlander zelf het bijvriendelijke mengsel zaaien.

“We laten onze leerlingen graag zo breed mogelijk bezig zijn. Zonder dat er druk op zit.” Als voorbereiding op het leven na school. Waar de een doorstroomt naar bijvoorbeeld werk in de sociale werkvoorziening, een ander wellicht arbeidsmatige dagbesteding gaat doen. Zo hoopt de school ook een rol te kunnen spelen om Bergse Buren, de nieuwbouw aan de rand van Fort-Zeekant, te vergroenen.

Vergroen je buurt

“Het beschikbaar stellen van bloemzaad is onze boodschap om te zeggen: vergroen de omgeving, want zonder de bij geen wij”, vertelt Jeffrey Verweij. Hij is bij Stadlander gebiedsconsulent. “Dit is een van de acties om onze huurders te inspireren en bewust te maken.” De leerlingen hebben nu zo’n 400 zakjes gemaakt. Die kan iedereen binnenkort afhalen op de kantoren van Stadlander (zie kader). “Die zakjes van nu zijn slechts het begin. Als er veel vraag is, maken we er meer!”

De bloemenzaadactie start op dinsdag 30 mei. Het is een van de vele activiteiten van Stadlander om de natuur een handje te helpen. Vanaf deze datum staat er bijvoorbeeld in de entree van het hoofdkantoor van Stadlander aan de Rooseveltlaan een maquette opgesteld als inspiratie hoe je je eigen tuin zo groen en milieuvriendelijk mogelijk kunt inrichten.

Hier kun je het bloemenzaad ophalen

Het bloemenzaad is vanaf 30 mei op te halen op de kantoren van Stadlander:

  • Rooseveltlaan 150, Bergen op Zoom
  • Fabrieksdijk 6, Steenbergen
  • Laban Deurloostraat 19, Scherpenisse (Sassegrave)
Lees voor