In Lepelstraat praten en denken bewoners mee over de toekomst

21 september 2023

Meedenken en meepraten over de toekomst van je dorp. Hoe vaak krijg je de kans om dat te doen? In Lepelstraat gebeurt het. Donderdag 14 september kwamen zo’n twintig bewoners voor de eerste keer bijeen om zich bezig te houden met vragen als: wat zijn de kwaliteiten van het dorp, wat zou behouden moeten blijven en wat mag er veranderen? Kortom: hoe ziet Lepelstraat er over een paar jaar uit?

Aanleiding voor het initiatief om bewoners mee te laten denken en praten, is het voornemen van Stadlander om drieëndertig huurwoningen te slopen. De woningen staan aan het Antoniusplein, de Franciscusstraat en de Pater Damiaanstraat.

Sloop en nieuwbouw

Waarom sloop? De woningen hebben hun beste tijd gehad. Het is lastig om ze tegen redelijke kosten CO2-neutraal en technisch in orde te maken. Daarom gaat Stadlander ze slopen, in vijf fases, en vervangen door nieuwbouw.

Met dertig andere huurwoningen in Lepelstraat zal op termijn ook iets moeten gebeuren. Deze staan aan de Wethouder Bogersstraat en de Zoekweg. Stadlander weet nog niet wat hier de beste aanpak is. Renovatie? Sloop en nieuwbouw? Het is nog niet bekend.

Investeren in de toekomst

Stadlander gaat dus investeren in de toekomst van Lepelstraat. Om te beginnen in het gebied Antoniusplein, Franciscusstraat en Pater Damiaanstraat. Bewoners, ook uit naastgelegen straten, kregen een uitnodiging om mee te denken en mee te praten over hoe de buurt er straks uit zou moeten zien. En ook over het type woningen dat daar gewenst is.

Er zijn vier bijeenkomsten gepland waarop bewoners en andere betrokkenen hun ideeën en wensen naar voren kunnen brengen. Daarna gaan de stedenbouwkundigen en architecten aan de slag om de slooplocatie een nieuwe invulling te geven. Met de inbreng van de bewoners in hun achterhoofd.

Met elkaar in gesprek

Tijdens de eerste bijeenkomst, op 14 september, maakten de deelnemers van de werkgroep een rondje door het gedeelte van Lepelstraat waar het een en ander op stapel staat. Met polaroidcamera’s maakten ze opnames van locaties die een goed gevoel geven of juist het tegenovergestelde.

Daarna gingen ze met elkaar in gesprek in gemeenschapshuis St. Antonius. Gewapend met de zojuist gemaakte foto’s en algemene referentiebeelden kreeg het toekomstige beeld steeds meer vorm op de plattegronden die op de tafels lagen.

Gevarieerde nieuwbouw

Hoe ziet dat voorlopige beeld eruit? De nieuwbouw die Stadlander gaat realiseren mag best gevarieerd zijn, en bestemd voor verschillende doelgroepen. Levensloopbestendige woningen voor ouderen en gezinnen, naast woningen voor starters. “Bejaarden, jongeren en gezinnen bij elkaar, bijvoorbeeld aan een pleintje, dat kan een leuk beeld geven”, aldus een van de bewoners, die ook de optie van een knarrenhofje naar voren bracht.

Meer groen en kleur

Een ander groepje pleitte voor meer groen, inclusief kleurige begroeiing en geveltuinen, én het goed onderhouden daarvan. “Meer kleur, minder sprieten.” De grote achtertuinen achter de sloopwoningen mogen straks kleiner zijn. Over de vraag of de parkeervakken voor of achter de woningen moeten komen, was men het nog niet eens. Wel viel de keuze eensgezind op groene verharding op de parkeerplekken.

Het toekomstige buurtje is, als het aan de bewoners ligt, voorzien van speeltoestellen voor alle leeftijden. Ook is de verlichting in orde, niet in de laatste plaats in de brandgangen, en komen er eenduidige groene erfafscheidingen. Het ontmoetingspleintje met bankje moet blijven en met geparkeerde vrachtwagens in de buurt zou het gedaan moeten zijn. Ook was een pleidooi te horen voor het inspelen op klimaatverandering en overtollige neerslag.

Rust, ruimte, dorpsgevoel

“Wat ik hier ervaar is rust, ruimte, het dorpsgevoel, het bekommeren voor elkaar. Als het aan mij ligt blijft dat behouden”, zei een van de bewoners. Het leek erop dat iedereen het met hem eens was.

Zo ontstonden in gemeenschapshuis St. Antonius de eerste contouren van een toekomstige buurt in Lepelstraat. Die contouren zullen concreter worden in de volgende drie bijeenkomsten. Het zou mooi zijn als meer mensen willen meedenken en meepraten. Sowieso zal de communicatie rond de vernieuwing van Lepelstraat zich richten op een grotere groep bewoners en andere betrokkenen.

Tot slot klonk de oproep om een projectnaam te bedenken. Genoeg onderwerpen om de volgende werkgroepavond verder mee aan de slag te gaan!

Lees voor