Samen aan de slag voor de toekomst

6 september 2023

We staan voor een behoorlijke opgave. Onze woningen moeten in 2050 klimaatneutraal zijn. Ook werken we hard aan de opgaven die vastgelegd zijn in de Nationale Prestatieafspraken. Woningen met te lage energielabels moeten voor 2028 aangepakt worden. Bovendien willen we elk jaar 250 tot 300 woningen duurzaam renoveren. En: aan 1.500 woningen per jaar plegen we regulier planmatig onderhoud. Dat kunnen we niet alleen.

Langdurige samenwerking


De arbeidsmarkt is vrij krap en ook onze interne capaciteit loopt niet altijd op volle sterkte. Maar we willen wél onze huurder die comfortabele, betaalbare woning blijven aanbieden. Continuïteit in ons werk is daarom erg belangrijk. Om die reden zijn we binnen Stadlander gaan nadenken over ketensamenwerking. In een ketensamenwerking gaan we een langdurige samenwerking aan met partijen die ons bij onze opgave kunnen helpen.

Goed bezochte informatiebijeenkomst

Op woensdagmiddag 30 augustus was het zo ver en organiseerden we een informatiebijeenkomst over ketensamenwerking voor bekende en onbekende potentiële samenwerkingspartners. We hebben bewust ook nieuwe gegadigden uitgenodigd om eens te kijken hoe zij ons verder kunnen helpen en wellicht kunnen verrassen.

We starten twee ketensamenwerkingsverbanden op. Een voor duurzame renovaties en een voor RGS planmatig gevelonderhoud. We hebben 15 partijen uitgenodigd als selectie voor de eerste keten en 8 voor de tweede. Uiteindelijk blijven er 4 partijen over voor de eerste en 5 voor de tweede keten.

De informatiebijeenkomst was bedoeld als aftrap. We hebben verteld wie we zijn, waar we voor staan, wat onze opgave en doelstellingen zijn en waarom we willen samenwerken. Ook hebben we het selectieproces en de planning uitgelegd. Ons doel is om op 1 april 2024 overeenkomsten af te kunnen sluiten met de geselecteerde partijen.

Selectieproces


Om te komen tot een selectie moeten we zorgvuldig kijken naar wat we willen en wie het beste bij ons past. Dat is een heel proces. Om dit goed te kunnen doen, hebben we een interne selectiecommissie, ook wel een beoordelingsteam, samengesteld. In dit team zitten collega’s uit allerlei teams, heel divers.

In de eerste fase vragen we de partijen om ons referenties aan te leveren: welke projecten hebben ze al eerder in samenwerkingsverband gedaan? Ook staan er een aantal onderwerpen in de selectieleidraad waarop ze kunnen aangeven hoe zij daar tegenaan kijken, wat hun visie is en hoe ze ons daarbij kunnen helpen. Daarna is het tijd voor speeddates. Het beoordelingsteam praat dan met de partijen door over de onderwerpen. Passen we bij elkaar? Is er een match? Degenen met de hoogste scores gaan door naar de volgende ronde.

De tweede fase is een verdiepingsfase. We gaan dan op bedrijfsbezoek en bezoeken projecten. Ook leggen we ze een project van ons voor op basis van het Programma van Eisen waarbij we ze uitnodigen om een plan voor ons te maken dat ze vervolgens aan ons presenteren. Hetzelfde team beoordeelt deze fase via een puntenstaffeling. Daarna gaan de geselecteerde partijen door naar de definitieve fase, waarin de overeenkomst wordt gesloten.

We hebben er zin in!


We willen nauw met de geselecteerde partijen optrekken. Het is de bedoeling dat ook zij gaan samenwerken. Meer dan eerder gaat het erom van elkaar te leren, kennis uit te wisselen en te innoveren. Nieuwe, mooie dingen in de markt zetten, zodat we op tijd aan onze opgave voldoen. Met de tevreden huurder als uitgangspunt.

Er zit een goede energie in het beoordelingsteam. We zijn enthousiast en geloven erin. We zien dat langdurige samenwerking de manier wordt om te kunnen bereiken wat we willen bereiken. Ook de partijen zijn enthousiast en zien de meerwaarde. Een langdurige samenwerkingsovereenkomst zorgt voor rust en continuïteit. Eerst deden we een soort aanbesteding met een aantal partijen, kozen een partij, gingen aan de slag met elkaar en daarna namen we afscheid. De komende jaren wordt dat dus anders.

Lees voor