Realisatie twaalf eengezinswoningen in Sint-Maartensdijk

5 oktober 2023

‘Ik ben blij met de woningen’ ‘Een mooi plan’

Al bijna tien jaar zijn er twee lege plekken tussen de bebouwing aan de Koningin Julianastraat in Sint-Maartensdijk. Stadlander gaat daar snel verandering in brengen. Samen met bouwpartner Fijn Wonen wil de corporatie daar nog voor eind volgend jaar twaalf eengezinswoningen bouwen. Op woensdag 20 september konden omwonenden in dorpshuis Haestinge kennisnemen van de plannen. “Het is goed dat er wat gebeurt.”

Nanko Klein Paste, vastgoedontwikkelaar van Stadlander, presenteerde het bouwplan. Hij blikte eerst terug. “In 2014, het voelt als een lichtjaar geleden, hebben we twee rijtjes oude woningen gesloopt. Dit omdat de verwachting toen was dat de bevolking zou krimpen. Als het aantal bewoners afneemt, moet je daar als woningcorporatie op voorbereid zijn. We gingen ook huurwoningen verkopen.”

Na de sloop in 2014 bleef Stadlander eigenaar van de lapjes grond. Veel ontwikkelingen waren er niet, al is een gedeelte wel ingericht als natuurtuin.

“Vandaag is het beeld 180 graden gedraaid”, vervolgde Klein Paste. “De bevolking krimpt niet. De vraag is niet of we nog klanten hebben voor onze woningen, maar of wij woningen hebben voor onze klanten.”

Betaalbaar

Stadlander, zo maakte de vastgoedontwikkelaar duidelijk, wil er graag voor zorgen dat er woningen beschikbaar zijn om aan de grote vraag te voldoen. En dat die woningen betaalbaar zijn, zowel voor de huurder als voor de corporatie zelf.

Dat laatste – goede woningen realiseren tegen niet al te hoge bouwkosten – krijgt Stadlander voor elkaar door gebruik te maken van het concept van Fijn Wonen. “Onze bouwpartner produceert de woning in een productielocatie en levert de onderdelen kant-en-klaar aan op de bouwplaats. Daar wordt het huis in elkaar gezet.”

Volgens Klein Paste heeft deze “slimme manier van bouwen” verschillende voordelen. Het is goedkoper dan traditioneel bouwen en de bouwtijd is aanzienlijk korter. In Sint-Maartensdijk, waar twaalf woningen komen, duurt het bouwen twee tot drie maanden. “Daardoor is er ook minder overlast voor de omgeving.”

Aan de Koningin Julianastraat komen twee rijtjes met in totaal twaalf eengezinswoningen. Ze zijn gasloos en als nul-op-de-meterwoning nagenoeg zelfvoorzienend op het gebied van energie. Elke woning heeft een eigen berging en een eigen ‘achterom’. Klein Paste: “De nieuwbouw is een moderne variant van wat er stond.” Rond de woningen, waarvan de architectuur aansluit bij de bebouwing in de buurt, is voorzien in parkeerplaatsen en een groene zone.

Parkeren

Een aantal omwonenden vroeg zich af of er genoeg parkeerplaatsen zijn gepland. “Maar tien of elf plekken? We komen nu al parkeerruimte tekort. Veel huishoudens hebben twee auto’s. Bovendien parkeren veel mensen uit de omgeving hun auto in de Koningin Julianastraat.” Stadlander stelde gerust dat het om tien extra plekken gaat. Er komen dus minimaal zestien plekken in totaal.

Ook kwamen tijdens de informatieavond andere kanttekeningen vanuit de buurt naar voren. Iemand vond het beter als er niet alleen huurwoningen maar ook koopwoningen komen. Een ander zei dat een twaalftal woningen te veel is op “zo’n klein stukje grond”.

Toch klonken ook andere geluiden. “Ik ben blij met de woningen. Het is ook goed dat er wat gebeurt met de natuurtuin. Dat is een veldje vol teken”, zei een van de direct omwonenden. Een buurtgenoot: “De uitstraling van de woningen is zeker niet verkeerd. Een mooi plan, ik ben benieuwd naar de invulling.”

Planning

Die invulling volgt snel. Na het ontmantelen van de natuurtuin, eind dit jaar, en het verkrijgen van de bouwvergunning in januari, kan de bouw in juni of september van start gaan. In beide gevallen is het streven om de woningen op te leveren voor het eind van 2024.

Lees voor