Routekaart Vitale Vesting neemt bewoners mee in de plannen

8 december 2023

Samen met gemeente Steenbergen en zorgorganisatie tanteLouise werkt Stadlander hard aan de realisatie van de ‘Vitale Vesting’. Een groot proces, met als doel: een toekomstbestendig centrum van de stad Steenbergen. Een stadskern waarin het prettig wonen en leven is. Tussen nu en 2035 worden hier 300 verouderde huurwoningen verduurzaamd. Stadlander-medewerkers Michiel Miedema, Nanko Klein Paste en Renate Quirijns lichten het project toe. Zij vertellen onder andere over de ‘routekaart’, die de bewoners in het gebied meer inzicht geeft over het pad dat is uitgestippeld.

De routekaart geeft zeven aandachtsgebieden aan. Deze is te vinden op de website www.vitalevesting.nl. Bij elk gebied staat aangegeven in welk jaar op zijn vroegst met betrokkenen de aanpak zal worden besproken. Binnen het gebied worden huurwoningen van Stadlander gerenoveerd, of gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Het eerste gebied betreft de Gummarusvelden en omgeving, waarmee op dit moment al is gestart. 

Verduurzamen is noodzakelijk

Gebiedsontwikkelaar Michiel Miedema schetst de opgave waar Stadlander voor staat. “De huizen waar het om gaat behoren tot ons oudste bezit. Ze zijn slecht geïsoleerd, gasgestookt en moeten flink worden verduurzaamd. De meeste woningen passen niet meer bij de behoefte. We hebben te maken met vergrijzing – met een grotere zorgvraag – en met kleinere huishoudens. Het is belangrijk dat er meer variatie in de woningen komt. Zo krijgen ouderen, jongeren, alleenstaanden en gezinnen allemaal een prettig plekje. Ook dat verhoogt de kwaliteit van wonen.”  

Verhuizen? Dat is schrikken

Bij een grondige renovatie van een woning moet de bewoner meestal verhuizen. Tijdens de renovatie is de woning namelijk niet bewoonbaar. Wanneer renoveren niet kan, bijvoorbeeld door te hoge kosten of omdat het niet het gewenste resultaat geeft, is sloop en nieuw bouwen de enige mogelijkheid. “Een aankondiging van zowel renovatie als sloop en nieuwbouw zorgt voor onrust bij de huurders. Een goed voorbeeld is hier de realisatie van de ‘Gummarushofjes’. De huurders van de woningen op de Gummarusvelden en in het Doktersdreefje wonen hier vaak al heel lang. Moeten verhuizen naar een nieuwe plek is schrikken en dat is heel logisch. Maar we zien vaak dat huurders toch blij zijn met een andere, meer comfortabele woning, wanneer ze daar eenmaal wonen.”

Nieuwe huisvesting bieden is een hele puzzel

Vastgoedontwikkelaar Nanko Klein Paste vertelt over het aanbieden van een nieuw thuis aan huurders. Dat is een hele puzzel. “Ook in Steenbergen is sprake van een krappe woningmarkt. We kijken daarom bijvoorbeeld ook naar het aanpassen van bedrijfsruimtes die leeg staan. Die kunnen we verbouwen naar woningen.” Hij neemt de Gummarusvelden en het Doktersdreefje als voorbeeld. “Een aantal huurders krijgt vervangende woonruimte aangeboden in woongebouw ‘De Clockskens’ aan de Westdam. Daar worden bedrijfsruimtes omgebouwd tot 9 nieuwe appartementen. Ook de nieuwbouw van de 24 appartementen in het ‘Couveringe Park’ aan de Spindel/hoek Molenweg biedt ruimte. Maar straks ook bij de ‘Gummarushofjes’: hier zijn nu 39 woningen en daar komt een dubbel aantal terug. Dat geeft ruimte voor bewoners die later in het project Vitale Vesting moeten verhuizen. In het totale project gaat het om 300 huidige woningen, waar er uiteindelijk 400 voor terugkomen.”

Onzekerheid wegnemen

Woonconsulent Renate Quirijns geeft aan dat Stadlander het heel belangrijk vindt, om de onzekerheid bij huurders zoveel mogelijk weg te nemen. Zij is samen met de gebiedsbeheerder het aanspreekpunt en het gezicht in de wijk. “Huurders die met onze plannen voor hun wijk worden geconfronteerd, vinden dit best heftig. Moeten verhuizen van een vertrouwde plek naar een nieuwe omgeving – ook al is die vlak in de buurt – geeft veel onzekerheid. Eenmaal in een nieuwe woning valt dit vaak snel weg. Het comfort dat de nieuwe woning biedt, de lagere energielasten en het vertrouwd raken aan de nieuwe omgeving zorgen daarvoor. We krijgen ook vaak de reactie “Had ik dit maar eerder gekund”. En veel huurders willen zelfs niet meer terug naar hun voormalige woonomgeving.”  

“Vragen? Stel ze gerust!”

Gebiedsontwikkelaar Omdat de plannen over een periode van heel wat jaren worden gerealiseerd, is er bij veel bewoners binnen het plan nu al veel onzekerheid. Renate: “Die onzekerheid willen we zo snel mogelijk wegnemen. De routekaart geeft aan wanneer we in gesprek gaan met de bewoners die het betreft. We zijn begonnen bij de Gummarusvelden en omgeving. Volgend jaar beginnen we met gesprekken in de Stadshillen en zo gaan we verder. Helaas kunnen we nog geen antwoord geven op alle vragen. Simpelweg omdat we de antwoorden nog niet hebben. Maar ik roep alle huurders op om alle vragen te stellen die in hen opkomen. Bel me gewoon en blijf er niet mee zitten!”  

Dit artikel stond ook in de Steenbergse Courant op 8 december 2023.

Lees voor