Samen aan de slag voor de toekomst: de presentaties na de speeddates voor ketensamenwerking

19 maart 2024

In de eerste twee artikelen over het proces rondom ketensamenwerking vertelden de collega’s uit het beoordelingsteam over hoe dit proces binnen Stadlander vorm krijgt. Een korte samenvatting: we starten binnen Stadlander twee langdurige ketensamenwerkingsverbanden op. Een voor duurzame renovaties en een voor RGS planmatig gevelonderhoud.

Langdurige samenwerkingsverbanden met partijen kunnen ons namelijk helpen bij de grote opgave die er ligt op het gebied van bouwen, renovatie en duurzaamheid. Een langdurige samenwerkingsovereenkomst zorgt voor rust en continuïteit in onze processen. Met een tevreden huurder in een comfortabele, betaalbare woning als resultaat.

Na de informatiebijeenkomst met bekende en onbekende potentiële samenwerkingspartners vonden in oktober vorig jaar de speeddates plaats. Voor de ketensamenwerking duurzame renovaties gingen 8 partijen door naar de volgende fase. Voor de ketensamenwerking RGS planmatig gevelonderhoud waren er geen afvallers en gingen alle 6 partijen door.

Presentaties in februari en maart
Daarna gingen we de tweede fase in. Op 29 februari en op 6 maart organiseerden we 2 presentatiedagen voor de partijen die door waren naar deze ronde. Voorafgaand kregen ze een casus voorgelegd. Iedere partij heeft per keten hetzelfde woongebouw toegewezen gekregen met de vraag: maak hier maar eens een plan voor. Van de partners die overblijven, gaat één van hen dit plan daadwerkelijk voor ons ontwikkelen en realiseren.

Ondertussen gingen we ook op bedrijfs- en projectbezoek om bij de partijen een kijkje in de keuken te nemen. We wilden graag de mensen ontmoeten die samen met ons het team gaan vormen. Het gaat ten slotte om een samenwerking van 15 jaar. Ook tijdens dit bezoek is een casus voorgelegd en hebben we gekeken wat hun acties zijn. Deze casus was wat meer spontaan. Het ging bijvoorbeeld om hoe iemand reageert als er een huurder boos is vanwege werkzaamheden. Omgang met huurders is natuurlijk een wezenlijk aspect van ons werk.

Tijdens elke presentatiedag was er een groep van 10 collega’s uit het beoordelingsteam aanwezig. Alle betrokken partijen waren ook aanwezig bij elkaars presentaties. Dat was waardevol en leerzaam. Van tevoren hadden de partijen hun plannen al ingediend. Deze plannen heeft het beoordelingsteam samen doorgenomen en daarop hebben we onze mening gevormd. Tijdens de presentaties keken we of de ingediende plannen overeenkwamen met datgene wat de partijen ons presenteerden. We kregen genoeg gelegenheid om vragen te stellen. 

Op 29 februari waren de partijen uit de keten RGS planmatig gevelonderhoud aan de beurt. Zij moesten voor een woongebouw in Bergen op Zoom twee scenario’s uitwerken. In het eerste scenario werkten ze uit wat ze zouden doen als we over 15 jaar met het complex andere plannen zouden hebben, bijvoorbeeld verkoop of sloop en nieuwbouw. Hoe zouden de partijen dan het onderhoud aan de gevel aanpakken? In het tweede scenario vroegen we naar een plan qua onderhoud en verduurzaming van de gevel in het geval dat we het complex nog 50 jaar doorexploiteren.

Op 6 maart was het de beurt aan de partijen uit de keten duurzame renovaties. We vroegen de partijen naar een plan om een ander woongebouw in Bergen op Zoom toekomstbestendig te maken qua duurzaamheid en uitstraling. Ook vroegen we naar mogelijkheden tot invulling van de onderste laag van het gebouw, bijvoorbeeld het toevoegen van woningen.

Alle partijen hebben ontzettend hun best gedaan en veel tijd en aandacht besteed aan hun plannen en presentaties. Het was van hoog niveau! We kijken terug op twee boeiende en inspirerende dagen. Beide dagen hebben we met een informeel samenzijn afgesloten. Net als tijdens de speeddates werd dat erg gewaardeerd. Van alle partijen kregen we terug dat ze de uitvraag heel bijzonder vonden en dat ze het proces zorgvuldig vinden.


Het vervolg
In de komende weken leggen we onze bevindingen intern voor. Daarna zal de interne besluitvorming plaatsvinden.

In het voorjaar weten we wie onze partners worden. Er blijven 4 partijen over voor de keten duurzame renovaties en 5 voor de keten RGS planmatig onderhoud. Dan volgt er een startbijeenkomst in april. Dan gaan we het eens goed met elkaar vieren, want het is nogal een proces geweest!

Lees voor