files_old_new

Verleden, heden & toekomst

Alles wat wij bij Stadlander doen, doen we vanuit onze gezamenlijke missie. Stadlander staat voor het duurzaam huisvesten van mensen die niet zelfstandig in het wonen kunnen voorzien. Samen met onze partners werken we aan duurzame wijken en kernen waarin het prettig wonen is.

Vooruit- & terugblik

Ons Ondernemingsplan
Begin 2020 stelden we het ondernemingsplan met de titel Focus en Verbinding vast. In dit plan laten we vanuit welke strategische doelen we werken en welke prestaties en acties we daaraan verbinden.

Ondernemingsplan 2020/2021

Binnenkort vind je hier ons volledige ondernemingsplan voor 2020/2021.

Onze Jaarverslagen

Na afloop van ieder jaar verantwoorden we in ons jaarverslag het werk dat we in dat jaar deden. Hiernaast kun je de jaarverslagen inzien. Voor eerdere jaargangen graag contact opnemen via directiesecretariaat@stadlander.nl

Maatschappelijke Visitatie

Een visitatie levert informatie op over hoe gemeenten, huurdersorganisaties, samenwerkingspartners, collega-corporaties en onafhankelijke deskundigen naar de corporatie en het interne toezicht kijken. Het doel van een visitatie is om je als woningcorporatie in alle openheid te verantwoorden, ervan te leren en te werken aan de relatie met je belanghebbenden.

Maatschappelijke visitatie 2012-2015

Stadlander had in 2016 de laatste visitatie. Eind 2020 staat er weer een visitatietraject in de planning. Als dat rapport beschikbaar is, publiceren we dat op deze plek.

Rapport visitatie
Lees voor