De meeste huurders gaan vanaf 1 juli 2024 meer huur betalen.

Een huurverhoging is niet fijn, dat begrijpen we heel goed. We hebben dit uitgebreid besproken met de huurdersbelangenverenigingen. Zij hebben een negatief advies gegeven op deze huurverhoging. We hebben daar goed over nagedacht. Maar hebben toch besloten de huren te verhogen. We moeten veel investeren in duurzame en energiezuinige woningen, en daarom is deze huurverhoging toch nodig.

Huurverhoging 2024

Het advies voor 2024 van de overheid is, om de huur van sociale huurwoningen te verhogen met 5,3%. Stadlander heeft besloten de huur van sociale huurwoningen te verhogen met 5,3%. Verder zien wij af van een inkomensafhankelijke huurverhoging.

Woon je in een sociale huurwoning? Dan ontvang je binnenkort een brief over de huurverhoging, in ieder geval vóór 1 mei 2024. Soms staat in deze brief, dat de huur niet wordt verhoogd. Dat is alleen het geval bij een lopend sociaal plan of een toekomstig sociaal plan, een (tijdelijke) verlaging van de huur of een uitspraak van de Huurcommissie.

Vrije sector huurwoningen

Vanuit de overheid is nog geen definitief verhogingspercentage vastgesteld. Daarom kunnen wij nu nog niet zeggen hoeveel de huur van vrije sector huurwoningen wordt verhoogd.
Zodra we dat weten, ontvang je een brief over de huurverhoging. Ook wordt de informatie op deze pagina aangepast.

Niet eens met de huurverhoging? (sociale huur)

Ben je het niet eens met ons voorstel voor huurverhoging en woon je in een sociale huurwoning? Dan kun je bezwaar maken. Dat moet vóór 1 juli 2024.
LET OP: Lees eerst de informatie op de website van de Huurcommissie, voordat je bezwaar maakt. Je weet dan precies op welke voorwaarden we je bezwaar beoordelen: dat zijn namelijk de voorwaarden die de Huurcommissie heeft vastgesteld.

Bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging heeft geen zin in de volgende situaties:
Je hebt een onderhoudsklacht bij Stadlander gemeld. En je wilt bezwaar maken tegen de huurverhoging omdat je onderhoudsklacht nog niet is verholpenEen onderhoudsklacht die nog niet is verholpen is geen reden om een bezwaar tegen huurverhoging in behandeling te nemen.  
Bij ernstige gebreken: dien bij de Huurcommissie een verzoek in om je huur tijdelijk te verlagen.
Je inkomen is gedaald in 2022 of 2023Een daling van je inkomen is geen reden om een bezwaar tegen huurverhoging in behandeling te nemen.
Bij een daling van je inkomen kun je soms een Eenmalige Huurverlaging krijgen.
Kijk voor meer informatie op: www.stadlander.nl/eenmalige_huurverlaging
Je hebt overlast van buren.
En je wilt bezwaar maken tegen de huurverhoging omdat je deze overlast hebt.  
Meld je klacht bij Stadlander.Het ervaren van overlast is geen reden om een bezwaar tegen huurverhoging in behandeling te nemen.
Je woont in een vrije sector huurwoningJe kan geen bezwaar maken. Je kan wel de huurverhoging direct laten toetsen bij de Huurcommissie. Meer informatie vind je hier.

Heb je een andere goede reden om bezwaar te maken tegen de huurverhoging?
Voor je bezwaar kun je het formulier onderaan deze pagina gebruiken.

Heb je géén bezwaarschrift ingediend, maar betaal je de nieuwe huurprijs niet? Dan ontvang je in de maand september nog een keer een voorstel tot huurprijsverhoging per 1 juli 2024. Ben je het daar nog steeds niet mee eens?
Vraag dan vóór 1 november 2024 aan de Huurcommissie om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging. Na 1 november is de nieuwe huurprijs bindend. Dat betekent, dat je de nieuwe huurprijs moet betalen. Je kunt dan geen bezwaar meer maken.

Meer informatie over bezwaar maken lees je hier: www.huurcommissie.nl.


Niet eens met de huurverhoging? (vrije sector huur)

Ben je het niet eens met de huurverhoging en woon je in een vrije sector huurwoning? Dan kun je géén bezwaar maken. Je kan wel de huurverhoging direct laten toetsen bij de Huurcommissie. Meer informatie vind je op deze pagina op de website van de huurcommissie.


Bezwaar ingediend, en dan?

Wat doet Stadlander met je bezwaar tegen de huurverhoging?
Wij beoordelen je bezwaar. Binnen 3 weken ontvang je van ons bericht over onze beslissing.

 • Vinden wij je bezwaar redelijk? Dan vervalt de huurverhoging. Heb je de hogere huur al betaald? Dan storten wij het bedrag terug, dat je teveel hebt betaald.
 • Zijn wij het niet eens met je bezwaar? Dan ontvang je van ons een bericht waarom wij het niet eens zijn met je bezwaar. We vragen aan je of je bij je bezwaar blijft. Je hebt dan 2 keuzes:
  1. Je trekt je bezwaar in.
  2. Je blijft bij je bezwaar. Stadlander stuurt je bezwaar door naar de Huurcommissie.

Wat gebeurt er bij de Huurcommissie?
De Huurcommissie doet uitspraak over je bezwaar tegen de huurverhoging.

1. Geeft de Huurcommissie je gelijk?
Dan draait Stadlander de huurverhoging terug.
Stadlander betaalt het bedrag terug, dat je teveel hebt betaald.
Stadlander moet de legeskosten aan de Huurcommissie betalen.

2. Geeft de Huurcommissie je geen gelijk?
Dan is de huurverhoging definitief.
Je moet dus de nieuwe, hogere huurprijs blijven betalen.
Je moet ook de legeskosten aan de Huurcommissie betalen.

Hulp bij betaalproblemen

Heb je moeite om elke maand de huur te betalen? Of denk je, dat je hier problemen mee gaat krijgen? Neem contact met ons op via huurbetaling@stadlander.nl. Samen zoeken we naar een goede oplossing!

Lees meer over hulp bij betaalproblemen

Heb je recht op huurverlaging?

Er zijn nog steeds huurders die recht hebben op een eenmalige huurverlaging (wet Eenmalige huurverlaging).
Kijk op deze pagina, of je huurverlaging kan aanvragen: www.stadlander.nl/eenmalige_huurverlaging.

Denk je dat je recht hebt op de eenmalige huurverlaging? Vul dan op deze pagina meteen het aanvraagformulier in.

Hieronder vind je antwoorden op veel gestelde vragen:

Huurverhoging

De overheid bepaalt elk jaar opnieuw hoe hoog de huurverhoging dat jaar maximaal mag zijn. Daarbij zijn er verschillende percentages:
– er is een maximale huurverhoging per woning én
– een maximale gemiddelde huurverhoging voor alle woningen van een verhuurder.

De reden is, dat woningcorporaties niet voor ál hun woningen de maximale jaarlijkse huurverhoging mogen voorstellen. Daarbij wordt gekeken naar hoeveel de lonen stijgen (de loonontwikkeling). De maximale gemiddelde huurverhoging bij woningcorporaties moet altijd 0,5% minder zijn dan de loonontwikkeling. Dit is zo afgesproken om de huren voor huurders met de laagste inkomens betaalbaar te houden:

Dit betekent:
Voor sommige woningen mag de huur stijgen met maximaal 5,8%. Maar de huurverhoging van alle woningen van een woningcorporatie samen mag gemiddeld niet hoger zijn dan 5,3%.
Dat zou betekenen, dat de huur van de ene woning bijvoorbeeld stijgt met 5,8%, de huur van een andere woning met 5,6% en sommige woningen dat jaar géén huurverhoging krijgen. Dat is de keuze van de corporatie. Als de huurverhoging van alle woningen samen gemiddeld maar niet hoger is dan 5,3%.

Wat doet Stadlander?
Vanaf 1 juli 2024 mag Stadlander de huur van alle woningen verhogen. Stadlander heeft ervoor gekozen om bij alle woningen een maximale huurverhoging voor te stellen van 5,3%. Niemand krijgt dus een huurverhoging van 5,8%. Bij sommige woningen wordt de huur niet verhoogd.

De puntenwaardering van uw woning bepaalt de maximale huurprijs. Lees daar hier meer over: Wat is de maximale huurprijs voor mijn woning? – Stadlander

Voor het deel van de huur dat onder de huurtoeslaggrens valt, houd je recht op huurtoeslag.

Nee, je hoeft niets te doen. Dit geven wij door. Het is wel handig om onze brief met de nieuwe huurprijs te bewaren. Hier kan de Belastingdienst om vragen.

Op verzoek van de huurdersbelangenverenigingen passen we deze regel sinds 2023 niet meer toe. Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen betekent dus niet, dat je geen huurverhoging hoeft te betalen.

Andere vragen

In overleg met de huurdersbelangenvereniging heeft Stadlander besloten om geen inkomensafhankelijke huurverhoging te doen. We willen niet dat het inkomen bepalend is voor de prijs van de woning.

De huur voor woningen waar een sociaal plan geldt, wordt niet verhoogd. Huurverlaging kan misschien wel, als je in de volgende situatie zit:

 • Je woont in een sociale huurwoning
 • Je huurt op 1 maart 2023 de woning van Stadlander.
 • Je kale huur is op 1 juli 2024 hoger dan € 577,91 per maand.
 • Je woont alleen en je bruto inkomen over de afgelopen 6 maanden is lager dan € 12.420,- (of € 13.215,- als je AOW krijgt).
 • Je woont met 2 of meer personen en je bruto inkomen over de afgelopen 6 maanden is lager dan € 16.185,- (of € 17.575,- als je AOW krijgt).

Voor het huishoudinkomen worden de inkomens van alle bewoners meegeteld, behalve het inkomen van inwonende kinderen die op 1 januari 2024 jonger zijn dan 27 jaar.


Lees voor