Aanvragen Eenmalige huurverlaging

Huurders met een laag inkomen, die wonen in een sociale huurwoning, kunnen een eenmalige huurverlaging krijgen. Dit heeft de regering vastgelegd in de wet Eenmalige huurverlaging 2023. Veel huurders hebben al huurverlaging gekregen op basis van die wet.

Waarom een eenmalige huurverlaging?

De meeste huurders in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Bij het toewijzen van woningen wordt hier al rekening mee gehouden. Dat heet Passend Toewijzen. Toch zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen is gedaald. Deze huurders kunnen eenmalige huurverlaging krijgen.

Is jouw inkomen in de afgelopen 6 maanden gedaald, en heb je geen huurverlaging gekregen? Misschien heb je nog recht op eenmalige verlaging van je huur.

Vraag daarom snel huurverlaging aan! Dat kan nog tot en met 30 december 2024.

Denk je dat je aan alle voorwaarden voldoet? En heb je in 2023 geen huurverlaging gekregen? Misschien heb je nu wél recht op de eenmalige huurverlaging.
Kijk goed in het gele kader hiernaast: daarin staan alle voorwaarden die er zijn om huurverlaging te kunnen krijgen.

Je moet de huurverlaging zelf aanvragen.
Dat kan gemakkelijk via het formulier onderaan deze pagina.

Let op: Stuur loonstroken of uitkeringsspecificaties op van alle gezinsleden. Het inkomen van kinderen jonger dan 27 jaar telt niet mee. Na het versturen van het formulier gaan wij alle gegevens verwerken. Je hoort dan binnen drie weken of je huurverlaging kunt krijgen.

Wie heeft recht op huurverlaging?

Je krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

  • Je woont in een sociale huurwoning.
  • Je huurt deze woning van Stadlander op 1 maart 2023 (of eerder).
  • Je kale huur is op 1 januari 2024 hoger dan € 577,91 per maand.
  • Je woont alleen en je bruto inkomen over de afgelopen 6 maanden is lager dan € 12.420,- (of € 13.215,- als je AOW krijgt).
  • Je woont met 2 of meer personen en je bruto inkomen over de afgelopen 6 maanden is lager dan € 16.185,- (of € 17.575,- als je AOW krijgt)
  • Je hebt in 2023 geen eenmalige huurverlaging gekregen.

Voor het huishoudinkomen worden de inkomens van
alle huidige bewoners meegeteld, behalve het inkomen van inwonende kinderen die op 1 januari 2024 jonger zijn dan 27 jaar.


Lees voor