Voorkom een aanmaning

Soms lukt het niet om de huur op tijd te betalen. Als je tijdig actie onderneemt hoeft dit niet altijd een probleem te zijn. Hieronder leggen we de procedures uit die we volgen. 

Is de huur niet op tijd voldaan dan ontvang je een herinnering. Dit noemen we een WIK-brief (WIK = Wet Incasso Kosten). Als je hier niet op reageert, moeten we het dossier overdragen naar de deurwaarder. Let op: dit brengt extra kosten met zich mee! Neem daarom altijd tijdig contact met ons op. Vaak komen we er samen wel uit. Heb je meerdere achterstanden, of lukt het gewoon even niet om het zelf op te lossen, dan kunnen wij je aanmelden voor (gratis) schuldhulpverlening. Maar dat doen we alleen met jouw toestemming.

Als je een huurachterstand hebt, is het in sommige gevallen mogelijk hiervoor een betalingsregeling af te sluiten. Log in op MijnStadlander. Onder het kopje “Financiën” kun je een voorstel voor een betalingsregeling indienen. Onze afdeling Incasso beoordeelt de aanvraag en informeert je over het vervolg.

Je kunt ook telefonisch contact opnemen met ons Klanthuis of het formulier Betalingsregeling aanvragen invullen.


Richtlijnen voor het aanvragen van een betalingsregeling:

  • Je kunt maximaal één keer per jaar een regeling met ons afspreken.
  • Een regeling bestaat uit maximaal 6 termijnen.
  • Als je dossier is overgedragen aan de deurwaarder, is de deurwaarder vanaf dat moment je contactpersoon. Bij ons kun je dan geen regeling meer treffen.
  • Ons rekeningnummer is NL08INGB0655511423 t.a.v. Stichting Stadlander

Hulp bij betaalproblemen

Lees voor