Tholen: klaar voor de toekomst

15 maart 2024

Vanmorgen maakten bestuurder Marc van der Steen en wethouder Peter Hoek bekend dat wonen op Tholen flink gaat veranderen. Stadlander en gemeente Tholen werken samen aan een enorme woonopgave op Tholen. Dat doen we voor een duurzame, fijne en veilige omgeving, om in te wonen en te leven. Zo maken we het eiland klaar voor de toekomst.

Energiezuinig wonen

Waarom we dat doen? Een deel van de woningen van Stadlander op Tholen is verouderd en voldoet niet meer aan de behoeften van huidige of toekomstige bewoners. Daarnaast moeten op een dag alle woningen van het aardgas af. Dat kan alleen als ze heel energiezuinig zijn. Dat betekent dat woningen heel weinig energie mogen verbruiken voor bijvoorbeeld de verwarming. De woningen van Stadlander op Tholen zijn nu nog niet allemaal energiezuinig genoeg, maar dat gaan we ze wel maken. Dat is een uitdaging. Een deel van de woningen kunnen we energiezuinig maken door ze op te knappen, bijvoorbeeld met meer en betere isolatie. Dit noemen we verduurzamen. Voor een ander deel van de woningen is dit niet voldoende. Deze woningen slopen we en daar bouwen we nieuwe woningen terug. In totaal maken we ruim 900 woningen energiezuinig, klaar voor de toekomst en prettig en betaalbaar.  

We doen het samen

Zo’n grote opgave kun je niet alleen, dus we doen het samen. Met de verschillende overheden, met zorgorganisaties en met bouwpartners. Maar vooral met de bewoners van Tholen. Want deze opgave gaat niet alleen de woningen van Stadlander aan. Ook de andere woningeigenaren op Tholen zullen aan de slag moeten met verduurzaming. We vinden het belangrijk dat bewoners meedenken over de toekomst van hun eigen woning, dorp, stad en omgeving. Ook vinden we het belangrijk dat huurders en hun omgeving op tijd weten wat er met hun woning (of in hun buurt) gebeurt. Zodat zij weten waar ze aan toe zijn. Woon je op Tholen? We realiseren ons dat deze opgave veel impact heeft op jou als bewoner van Tholen. Daarom doen we dit graag samen met jou.

Onze aanpak

Deze opgave biedt ook kansen. Daarom pakken we het meteen groot en goed aan. We behouden het goede. En wat niet meer mee kan in Tholens toekomst, verbeteren we of bouwen er iets nieuws voor terug. Daarbij kijken we niet alleen naar het energielabel. Om fijn te wonen is meer nodig; bijvoorbeeld voldoende bomen, of een leuke speeltuin. Bovendien willen we ons steentje bijdragen aan het beperken van klimaatverandering. Klimaatverandering zorgt nu al voor extremere weersomstandigheden, zoals hevige regenval en langere periodes van droogte. De verwachting is dat dit de komende jaren niet minder gaat worden. We zorgen ervoor dat Tholen in de toekomst voorbereid is op deze weersomstandigheden. Ook zorgen we voor méér woningen, passend bij verschillende doelgroepen: starters, kleine gezinnen en ouderen.

Een nieuw thuis

Om van de huidige woningen energiezuinige woningen te kunnen maken, is vaak een ingrijpende opknapbeurt nodig. Gaat jouw woning gerenoveerd worden? Dan kan je vaak gewoon in je huis blijven wonen tijdens de renovatie. Wanneer er gesloopt gaat worden, betekent dit dat je moet verhuizen. We begeleiden je altijd persoonlijk. We overleggen ook altijd met onze huurders welke mogelijkheden er zijn en wat voor jou de beste oplossing is. Het kan ook zijn dat je liever meteen naar een andere buurt verhuist. Ook zorgen we dat alle huurders en omwonenden weten waar ze terecht kunnen met vragen. We realiseren ons dat het slopen van woningen een zeer ingrijpende beslissing is voor huurders. We nemen deze beslissing dan ook alleen als het niet anders kan.  

Onze routekaart

We kunnen niet overal op hetzelfde moment aan de slag. Daarom hebben we een planning gemaakt tot en met 2035. We noemen dat onze ‘routekaart’. Hierin staat op welke plekken we eerst aan de slag gaan en welke woningen voorlopig nog niet aan de beurt zijn. De routekaart gaan we de komende tijd afstemmen met verschillende overheden. We vertellen jou als bewoner altijd ruim op tijd, en als eerste, wat er met jouw woning gaat gebeuren. Wanneer er gesloopt gaat worden, vertellen we dat minimaal anderhalf jaar van tevoren. Zodat jij weet wat je de komende tijd kunt verwachten.  

Lees voor