Wat is een NOM-woning?

Een NOM-woning is een Nul-op-de-Meter woning.

Dit betekent dat deze evenveel energie opwekt, als een doorsnee gezin (2,5 personen) per jaar verbruikt. Dat geldt niet alleen voor bijvoorbeeld verwarming en warm tapwater, maar ook de energie die bijvoorbeeld uw lampen en apparaten verbruiken.

Dit wordt bereikt door goede isolatie: de woningen hebben als het ware een ‘warme jas’ aan. Daarnaast wekken de zonnepanelen op het dak energie op.
De woningen hebben geen gasaansluiting, maar zijn voorzien van een warmtepomp. Die haalt de warmte uit de bodem of uit de lucht. Dit alles zorgt voor een aangenaam binnenklimaat en een enorm duurzame woning. 

Hoe werkt een NOM-woning?
De zonnepanelen wekken op jaarbasis voldoende elektriciteit (aangegeven in kilo Watt uur – kWh) op om de woning te voorzien in de hoeveelheid energie die je nodig hebt. We noemen dit ook wel de energiebundel. Je energiebundel bestaat uit energie voor:
• Verwarming en warm tapwater
• Ventilatie
• Verlichting
• Huishoudelijke apparatuur (vastgesteld op 25 kWh/m2 per jaar, met een maximum van 2.500 kWh)

Je heb het verder zelf in de hand:
– heb je bijvoorbeeld minder energiezuinige apparatuur of stook je veel? Dan verbruik je meer. Dan koop je extra elektriciteit in bij je energieleverancier.
– ben je juist extra zuinig? Dan krijg je mogelijk geld terug van je energieleverancier.

EnergiePrestatieVergoeding (EPV)
Voor de energiebundel betaal je aan Stadlander een vaste vergoeding per maand, de zogenaamde EnergiePrestatie-Vergoeding. Het is wettelijk geregeld dat een verhuurder aan de huurder een bedrag mag berekenen, wanneer de woning een energieprestatie levert. Het bedrag kan jaarlijks worden geïndexeerd conform de wet- en regelgeving.

Energieleverancier
De hoeveelheid energie die door jouw woning wordt opgewekt,
zal niet altijd gelijk lopen met het verbruik. In de winter
wordt er bijvoorbeeld minder energie opgewekt in vergelijking
met de zomer, maar vindt er wel meer verbruik plaats. Daarom moet je altijd een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk aanvragen bij een energieleverancier.
Standaard betaal je een bedrag vastrecht en energiebelasting
aan uw energieleverancier voor de energieaansluiting.
Tegelijkertijd krijg je een wettelijk vastgesteld bedrag aan
energiebelasting retour. Je woning heeft geen gasaansluiting. Geef dit aan bij je energieleverancier.

Daarnaast is het belangrijk dat je bij je energieleverancier
meldt dat u gebruik maakt van een zogenoemde ‘terug-lever-installatie’. Om de elektriciteit die je zelf met je zonnepanelen
opwekt, te verrekenen met de elektriciteit die je van het
energiebedrijf koopt, moet je opgeven dat je in aanmerking
wilt komen voor ‘saldering van het energieverbruik’.
Gebruik je meer dan de energiebundel, dan betaal je de
extra elektriciteit gewoon aan je elektriciteitsleverancier.
Gebruik je minder dan de energiebundel, dan krijg je aan het
einde van het jaar geld terug van uw elektriciteitsleverancier.

Je verbruik bijhouden
Het energieverbruik van de luchtwarmtepomp voor verwarmen
en warm water wordt door Stadlander op afstand bewaakt met een monitoringsysteem. Dat geldt ook voor de door de zonnepanelen opgewekte elektriciteit. Deze informatie kun je online inzien met de inloggegevens die u ontvangt van Stadlander. Het overige verbruik (huishoudelijk, verlichting) volgt uit de kWh meter van de netbeheerder. Zuinig omgaan met elektra begint bij jezelf. Check daarom regelmatig je verbruik op de elektrameter in de meterkast. Je meter zal nooit letterlijk op nul staan. Maar als je binnen je energiebundel blijft, is het energieverbruik even hoog als de opgewekte energie. Dan is er sprake van “Nul-op-de-Meter”.

Nieuws over Nul-op-de-Meter en EPV

– september 2023 –
De overheid denkt na over wijzigingen rondom energiezuinige woningen: (Klaar voor) Nul-op-de-Meter, BENG en de EnergiePrestatieVergoeding bijvoorbeeld.

Daarvoor komt mogelijk een wetswijziging.
Op dit moment is er nog niets te zeggen over wat de wetswijziging precies zal zijn en wat dit voor huurders van energiezuinige woningen betekent.

Duurzame nieuwbouw

Voor een overzicht van waar we duurzaam bouwen, levensloopbestendige en Nul-op-de-Meter-woningen, kijk op Nieuwbouwprojecten

Nul-op-de-Meter-woningen

Klaar voor Nul-op-de-Meter

Op woongebouwen is soms niet voldoende ruimte op het dak om zonnepanelen te leggen voor alle woningen. In die woongebouwen zijn dan wél alle woningen even duurzaam en energiezuinig, alleen krijgt maar een deel van de woningen energie van de zonnepanelen. Die woningen zijn dan Nul-op-de-Meter: die wekken (ongeveer) evenveel energie op, als dat er door de bewoners wordt verbruikt. De woningen die géén energie van de zonnepanelen krijgen, zijn verder identiek aan de NOM-woningen, qua isolatie en installaties. Het enige verschil is, dat er geen energie wordt geleverd door zonnepanelen. Daarom noemen we deze woningen “Klaar voor Nul-op-de-Meter”: zodra deze woningen kunnen worden aangesloten op zonnepanelen (of een andere vorm van energie-opwekking), zijn ze volledig Nul-op-de-Meter.

Omdat er geen energie voor deze woningen wordt opgewekt, wordt er ook geen EnergiePrestatieVergoeding in rekening gebracht.

Het wachten is dus op de toekomst. Wanneer zonnepanelen nog beter worden, waardoor er minder panelen of minder grote panelen nodig zijn voor dezelfde hoeveelheid energie. Tot die tijd profiteer je van de voordelen en het comfort van een zeer energiezuinige en goed geïsoleerde woning!

Lees voor