Ik heb een huurachterstand, kan ik hiervoor een betalingsregeling treffen?

Als u een huurachterstand heeft is het in sommige gevallen mogelijk hiervoor een betalingsregeling af te sluiten. Log in op uw MijnStadlander account. Onder het kopje “Financiën” kunt u een voorstel voor een betalingsregeling indienen. Dit voorstel wordt beoordeeld door onze afdeling Incasso en u wordt over de uitkomst geïnformeerd.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met ons Klanthuis of het formulier betaalregeling aanvragen invullen op de website. Voorwaarden aanvragen betalingsregeling:
-U kun maximaal één keer per jaar een regeling met ons afspreken.
-Een regeling bestaat uit maximaal 6 termijnen.
-Als uw dossier is overgedragen aan de deurwaarder dient u met hen contact op te nemen en kunt u bij ons geen regeling meer treffen.

Zoektermen: betalingsregeling, betalen, regeling, incasso, huur, huurachterstand, achterstand, deurwaarder, incassokosten, betaling
Lees voor