Ik wil dat mijn partner medehuurder van de woning wordt, wat moet ik doen?

Als u gaat samenwonen, staat uw partner niet automatisch op het huurcontract. Dit kan pas op zijn vroegst na twee jaar samenwonen op dat adres. Alsdan kunt u  èn de aspirant-medehuurder een gezamenlijk en door u beide ondertekend verzoek indienen voor medehuurderschap. Bij dit verzoek dient u ook een adresuittreksel met woonhistorie uit de Basisregistratie Personen van uw gemeente, een kopie van een geldig legitimatiebewijs van beide personen,  een kopie van een afschrift van uw en/of bankrekening en eventueel een kopie van uw samenlevingsovereenkomst toe te voegen.

Gaat u trouwen? Dan zijn na het huwelijk of geregistreerd partnerschap beide partners huurder van de woning. Dit betekent dat u alle twee evenveel rechten en plichten heeft. Wij vragen u een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waaruit blijkt dat u gehuwd/geregistreerd partners bent bij ons aan te leveren.

Het aanvraagformulier “medehuurderschap” vind je onder de tekst.

Zoektermen: contract, medehuurder, hoofdhuurder, wijzigen, naamswijziging, medehuurderschap, aanpassen , samenwonen, trouwen, partnerschap, kinderen, geregistreerd partner, gemeente

Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en aan ons te worden verstuurd. Let goed op dat alle gevraagde documenten worden toegevoegd en meegezonden.

Bij samenleving:
– Kopie geldig identiteitsbewijs.
– IBRI-formulier (indien er geen gegevens bij de Belastingdienst bekend zijn, ook een recente loonstrook toevoegen).
– Adresuitreksel met woonhistorie uit de Basisregistratie Personen van je gemeente.

Gezamenlijk:
– Bewijs van een duurzame gemeenschappelijke huishouding d.m.v. een afschrift en/of bankrekening en eventueel een kopie van de samenlevingsovereenkomst.

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap:
– Kopie huwelijksakte of kopie akte geregistreerde partners.
– Kopie geldig legitimatiebewijs.


LET OP!

Een onvolledig ingevuld formulier of bij ontbrekende bijlages wordt niet in behandeling genomen!

Lees voor