Ik wil dat mijn partner medehuurder van de woning wordt, wat moet ik doen?

Als je gaat samenwonen, staat je partner niet automatisch op het huurcontract. Dit kan pas op zijn vroegst na twee jaar samenwonen op dat adres. Op dat moment kunnen jullie samen een aanvraag indienen voor medehuurderschap.

Ga je trouwen, of worden jullie geregistreerd partners?
Dan zijn na het huwelijk of geregistreerd partnerschap beide partners automatisch samen huurder van de woning. Dit betekent dat jullie allebei evenveel rechten en plichten hebben.

Maar als samenwoners moet je dus zelf regelen, dat je partner medehuurder wordt.

Het aanvraagformulier “medehuurderschap” vind je onderaan deze pagina.


Zoektermen: contract, medehuurder, hoofdhuurder, wijzigen, naamswijziging, medehuurderschap, aanpassen , samenwonen, trouwen, partnerschap, kinderen, geregistreerd partner, gemeente

AANVRAGEN MEDEHUURDERSCHAP

Vul onderstaand formulier volledig in. Let goed op dat alle gevraagde documenten worden toegevoegd en meegestuurd.

Bij samenleving:
– Adresuitreksel met woonhistorie uit de Basisregistratie Personen van je gemeente.
– Bewijs van een duurzame gemeenschappelijke huishouding d.m.v. een afschrift en/of bankrekening en eventueel een kopie van de samenlevingsovereenkomst.

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap:
– Kopie huwelijksakte of kopie akte geregistreerde partners.

LET OP!

Wij nemen je aanvraag niet in behandeling als het formulier niet volledig is ingevuld. Of als er bijlagen ontbreken.

Lees voor