Stadlander komt ‘op de koffie’

In mei, wanneer organisaties hun jaarverslagen publiceren, kijkt Stadlander in een reeks berichten terug naar de hoogtepunten van 2018. Welke ontwikkelingen hebben een belangrijke rol gespeeld in het werk dat wij doen voor onze huurders? En hoe pakken we dit verder op in 2019? 

Een goed gesprek met onze huurders. Daar maken we graag tijd voor. We horen immers graag wat onze huurders vinden van hun woning, woonomgeving en van Stadlander. Al onze medewerkers gaan daarom ‘op de koffie’ bij huurders. In duo’s bezochten we afgelopen jaar al 202 huurders. Dit jaar zijn dat er zelfs nog meer. 

Het eerste jaar met ‘op de koffie gesprekken’ zit er inmiddels op. We hebben veel positieve reacties gehad van huurders. In de gesprekken hebben we veel geluisterd. We waren vooral benieuwd naar wat huurders ons te vertellen hadden. Daarnaast hadden we ook vragen. Over de woning, de woonomgeving,            het sociaal netwerk, onze dienstverlening en over de toekomst. 

Prettig wonen

Uit de gesprekken kwam naar voren dat het overgrote deel van de huurders tevreden is over de woning. De woonomgeving wordt ook vaak als prettig ervaren. Soms is er overlast, bijvoorbeeld van buren, maar dit ligt gelijk met het landelijk gemiddelde. Leerpunten waren er ook voor Stadlander. Zo kunnen we onze dienstverlening nog verbeteren door beter te communiceren. Daarnaast vragen huurders aandacht voor een goede samenwerking tussen Stadlander en onze aannemers. 

Beter beeld

De ‘op de koffie gesprekken’ hebben Stadlander veel mooie inzichten opgeleverd. Zo hebben we beter in beeld gekregen wat de huurder van ons verwacht. De uitkomst van de gesprekken gebruiken we dan ook om onze dagelijkse werkzaamheden beter af te stemmen op de behoeften van de huurders. Alle huurders waar we langs zijn geweest, worden nog apart geïnformeerd met een brief. 

Ook in 2019 op de koffie

Gezien het succes van de eerste gesprekken, heeft Stadlander besloten om ook in 2019 op de koffie te gaan. De eerste bezoeken van dit jaar zijn al afgelegd. We verwachten dit jaar ruim 300 huurders te spreken. Wie weet komen we dit jaar ook bij u langs. Dus zet de koffie maar klaar! 

Lees voor