Bij het Meldpunt kunt u terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijk niet integer handelen. Het Meldpunt richt zich daarbij vooral op een mogelijke frauduleuze cultuur binnen een woningcorporatie en op zelfverrijking door medewerkers, management en bestuurders.

Het Meldpunt is niet bedoeld voor klachten die een huurder, klant of belanghebbende gewoon bij een woningcorporatie kan melden, zoals klachten over onderhoud van de woning of herstructurering van de wijk.

Meer informatie over het meldpunt treft u op de website van het ministerie IL&T

Lees voor