Stadlander en gemeente Bergen op Zoom samen in actie tegen huisuitzettingen

15 maart 2019

BERGEN OP ZOOM – Woningcorporatie Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom gaan samenwerken om het aantal huisuitzettingen terug te brengen. Ton Ringersma, bestuurder Stadlander, en wethouder Barry Jacobs hebben hun handtekeningen gezet onder het Convenant Preventie Huisuitzettingen. Het convenant heeft als doel om grote schulden bij huurders eerder op te merken en te voorkomen.

In het convenant hebben Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom afspraken gemaakt over het beperken van een huurachterstand. Door een betere samenwerking en door huurders naar de juiste hulp te verwijzen willen zij het opstapelen van schulden bij huurders tegengaan.

Signalering

In de afspraken is veel aandacht voor signalering. Als een huurder te laat is met het betalen van de huur, kan dit een teken zijn dat de huurder meer schulden heeft. Stadlander spreekt huurders die te laat betalen daarom nog binnen dezelfde maand daarop aan. Er wordt gekeken of een betalingsregeling mogelijk is. Andersom neemt de gemeente met Stadlander contact op als een huurder met schulden zichzelf meldt bij de gemeente. Het delen van deze informatie zorgt ervoor dat huurders met schulden eerder geholpen kunnen worden.

Daarnaast is afgesproken dat Stadlander een woning niet ontruimt als de situatie nog niet met de gemeente besproken is en er nog niet naar een oplossing is gezocht.

Ton Ringersma (links), bestuurder van Stadlander, en wethouder Barry Jacobs ondertekenen het Convenant Preventie Huisuitzettingen.

Hulp bij huurachterstand

Soms lukt het niet om de huur op tijd te betalen. Als je op tijd in actie komt, hoeft dit niet altijd een probleem te zijn. Neem daarom contact op met onze afdeling Huurincasso. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Betaalregeling aanvragen
Lees voor