Wijkvernieuwing Gageldonk-West bereikt Populierbuurt

De wijkvernieuwing in Gageldonk-West draait al een paar jaar op volle toeren. Eerder zijn de Vijverberg-Noord, de Platanenbuurt en het Zilverschoonplein vernieuwd. Ook het centrumgebied en de Vijverberg-Zuid zijn volop in ontwikkeling. Het volgende station is de Populierbuurt, waar Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom kiezen voor een mix van groot onderhoud en sloop en nieuwbouw.

Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom werken sinds 2012 samen aan de vernieuwing van Gageldonk-West. Ze verbeteren de leefbaarheid door het woonaanbod en de straten in de wijk te vernieuwen en door bewoners met elkaar in contact te brengen. Daarnaast levert Stadlander een bijdrage aan het verbeteren van parkeergelegenheden en het openbaar gebied.

Afwisseling in woonaanbod

De woningen aan de Berkstraat, Populierlaan en Meidoornlaan in de Populierbuurt maken deel uit van de wijkvernieuwing. In overleg met de gemeente is besloten om in dit deel van Gageldonk-West het aantal woningen terug te brengen. Ook is afgesproken dat er meer afwisseling komt in het woonaanbod. Deze visie is gedeeld met de huurdersbelangenvereniging. Die heeft een positief advies gegeven.

Daarom heeft Stadlander besloten om de 48 duplexwoningen aan de Populierlaan (oneven huisnummers 13 t/m 107) te slopen en te vervangen voor duurzame, energiezuinige woningen. De in totaal 40 duplexwoningen aan de Berkstraat en Meidoornlaan worden opgeknapt en energiezuiniger gemaakt. Zo zorgt Stadlander dat haar huurders prettiger wonen in deze woningen en blijft er genoeg afwisseling in het woonaanbod in de wijk.

Sociaal plan

De huurders van de Berkstraat, Populierlaan en Meidoornlaan zijn dinsdagavond 3 maart op de hoogte gebracht van de plannen. Voor de bewoners van de Populierlaan start op 1 april 2020 een sociaal plan. Dat houdt in dat Stadlander haar huurders begeleidt naar een andere woning. Daarnaast ontvangen zij een vergoeding voor de verhuiskosten. Het sociaal plan heeft een doorlooptijd van 1,5 jaar en eindigt op 1 oktober 2021.

De boodschap werd dinsdagavond met gemengde gevoelens ontvangen. “Dit is wel even schrikken”, klinkt het bij een aantal bewoners. Sommigen hadden het nieuws wel zien aankomen. “We gaan er het beste van maken.”

Klankbordgroep

Het groot onderhoud van de woningen aan de Berkstraat en Meidoornlaan staat gepland voor 2021. Stadlander zal een klankbordgroep oprichten om samen met haar huurders te onderzoeken welke werkzaamheden er nodig zijn.

Over Gageldonk-West

De wijk Gageldonk-West in Bergen op Zoom maakt een enorme transformatie door. Sinds 2012 werken Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom samen aan de vernieuwing van de wijk. Van een typische naoorlogse stadswijk schakelt Gageldonk-West om naar een hippe, levendige, duurzame en groene woonomgeving.

Naar de wijk
Lees voor