De nieuwe Vijverberg-Zuid wordt nog groener

Wonen in het groen en aan het water. Dat is wat de nieuwe Vijverberg-Zuid straks te bieden heeft. De sloop van 133 woningen in dit deel van Gageldonk-West maakt de weg vrij voor een nieuwe wijkontwikkeling. Daarbij gaat ook de indeling van de Vijverberg-Zuid op de schop.

“Er komen nieuwe appartementencomplexen, eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen, in een mix van koop en huur”, zegt Joke Franken, vastgoedontwikkelaar bij Stadlander. Daarnaast wordt de straat Vijverberg Zuid onderbroken. “Zo kan het park worden doorgetrokken tot aan de Meidoornlaan en ontstaat er nog meer groen in de wijk.”

Samenwerking

Stadlander werkt voor de nieuwe Vijverberg- Zuid samen met de gemeente Bergen op Zoom en Lithos bouw en ontwikkeling. Geen onbekende in Gageldonk-West. Eerder bouwde Lithos ook al de woningen aan de Vijverberg-Noord, Lorkstraat/Plataanstraat, Gentiaanstraat en Ericalaan.

Bestemmingsplan

Omdat de omgeving van de Vijverberg-Zuid er straks anders uit komt te zien, is een nieuw bestemmingsplan nodig. “Een bestemmingsplan beschrijft heel precies welk stuk grond waarvoor gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld voor ‘wonen’ of voor ‘groen’”, legt Joke uit.

In oktober 2019 zijn de plannen voor de nieuwe Vijverberg-Zuid al gepresenteerd tijdens twee inloopavonden. “Veel bewoners kwamen een kijkje nemen wat er staat te gebeuren in de wijk. Voor ons was het ook een interessante avond. We hebben goed geluisterd naar alle reacties.
Waar het kan, is het plan verder bijgesteld.

Als de Corona-maatregelen het toelaten, zal waarschijnlijk in juni het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd bij de gemeente. Dan zal weer een nieuwe informatieavond worden gehouden.” Kun je niet wachten? Op het raam van het WIJkpunt in de Kastanjelaan hangt een grote poster met de plannen, zoals die in oktober zijn gepresenteerd.

Meedenken over het park

Bij de inrichting van het park zullen Stadlander, de gemeente Bergen op Zoom en Lithos ook de buurt betrekken. Joke: “Zo kunnen we inspelen op de behoefte van de wijk. Daarnaast willen we in de zomer met de bewoners in de wijk een actie doen voor de erfafscheidingen. Zodat ook de huidige bewoners er straks weer mooi bijzitten.”

Lees voor