De nieuwe Vijverberg-Zuid wordt nog groener

Wonen in het groen en aan het water. Dat is wat de nieuwe Vijverberg-Zuid straks te bieden heeft. De sloop van 133 woningen in dit deel van Gageldonk-West maakt de weg vrij voor een nieuwe wijkontwikkeling. Daarbij gaat ook de indeling van de Vijverberg-Zuid op de schop.

“Er komen nieuwe appartementencomplexen, eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen, in een mix van koop en huur”, zegt Joke Franken, vastgoedontwikkelaar bij Stadlander. Daarnaast wordt de straat Vijverberg Zuid onderbroken. “Zo kan het park worden doorgetrokken tot aan de Meidoornlaan en ontstaat er nog meer groen in de wijk.”

Samenwerking

Stadlander werkt voor de nieuwe Vijverberg- Zuid samen met de gemeente Bergen op Zoom en Lithos bouw en ontwikkeling. Geen onbekende in Gageldonk-West. Eerder bouwde Lithos ook al de woningen aan de Vijverberg-Noord, Lorkstraat/Plataanstraat, Gentiaanstraat en Ericalaan.

Sloop

In het gebied Vijverberg-Zuid zijn al flink wat woningen gesloopt. De portiekflats aan de Waterleliestraat en de seniorenwoningen aan de Waterleliestraat en Teunisbloemstraat zijn al afgebroken, net als de garageboxen in de wijk.

Dit gebeurde zoveel mogelijk circulair. Dat betekent dat veel materialen uit de gesloopte gebouwen weer opnieuw kunnen worden gebruikt.

Joke: “De woningcomplexen aan de Anemoonstraat/Meidoornlaan en aan de Teunisbloemstraat/Meidoornlaan worden in 2021 gesloopt. In deze gebouwen komen steeds meer woningen leeg te staan. Voor de huurders met een vaste huurovereenkomst eindigt het sociaal plan op 31 december 2020. Om vandalisme en inbraken te voorkomen en voor veiligheid van de mensen die er nog wonen worden leegstaande woningen dicht gezet met stalen platen. Dit zal de komende periode meer zichtbaar zijn in de wijk.”

Bestemmingsplan

Omdat de omgeving van de Vijverberg-Zuid er straks anders uit komt te zien, is een nieuw bestemmingsplan nodig. “Een bestemmingsplan beschrijft heel precies welk stuk grond waarvoor gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld voor ‘wonen’ of voor ‘groen’”, legt Joke uit.

In oktober 2019 zijn de plannen voor de nieuwe Vijverberg-Zuid al gepresenteerd tijdens twee inloopavonden. “Veel bewoners kwamen een kijkje nemen wat er staat te gebeuren in de wijk. Voor ons was het ook een interessante avond. We hebben goed geluisterd naar alle reacties. Waar het kan, is het plan verder bijgesteld.

Nieuwbouw

Als de bestemmingsplanprocedure is doorlopen, kan in 2021 gestart worden met de nieuwbouw. Joke legt uit hoe de planning eruit ziet: “Het bouwen van 131 nieuwe woningen zal niet in een keer gaan. De nieuwbouw zal in fasen gebeuren. We starten met de nieuwbouw van 10 eengezinswoningen en 37 appartementen (15 huur, 22 koop) aan de Waterleliestraat. In de volgende twee fasen bouwen we nog 20 eengezinswoningen, 12 levensloopbestendige woningen en in totaal 54 appartementen (32 huur, 22 koop).”

De gemeente zal ook nieuwe wegen en parkeerplaatsen aanleggen en de nutsvoorzieningen worden vernieuwd. De gehele ontwikkeling zal duren van 2021 tot en met 2023.

Meedenken over het park

Bij de inrichting van het park zullen Stadlander, de gemeente Bergen op Zoom en Lithos ook de buurt betrekken. Joke: “Zo kunnen we inspelen op de behoefte van de wijk. Daarnaast willen we in de zomer met de bewoners in de wijk een actie doen voor de erfafscheidingen. Zodat ook de huidige bewoners er straks weer mooi bijzitten.”

Werkzaamheden

De firma Baas BV start in september 2020 met de aanleg van de nieuwe infrastructuur voor de nieuwbouw aan de Vijverberg-Zuid. Het gaat om de aanleg van nieuwe drinkwater-, gasleidingen en elektrakabels. De werkzaamheden zijn opgedeeld in fasen en naar verwachting tot begin 2021 duren.

Lees voor