Stadlander tevreden over resultaten in 2019 en werkt aan de uitdagingen van de toekomst

Elk jaar blikt Stadlander terug op de prestaties en resultaten van het jaar daarvoor. Dat wordt vastgelegd in het jaarverslag en in de jaarrekening. Op 21 april 2020 heeft de Raad van Commissarissen van Stadlander goedkeuring verleend aan deze stukken. Daarmee kunnen we 2019 echt afsluiten.

We hebben de belangrijkste cijfers samengevat in één afbeelding. Graag voeg ik daar nog wat toelichting aan toe.

Opknappen en nieuwbouw

Stadlander pakt de komende 30 jaar elk jaar gemiddeld 400 woningen grondig aan. De helft daarvan wordt grootschalig gerenoveerd. De andere helft wordt gesloopt en daarvoor bouwen we nieuwe huizen terug. We zijn dit tempo nu aan het voorbereiden en hebben in 2019 de eerste stappen gezet. We hebben 185 nieuwe woningen opgeleverd, 90 woningen gesloopt en 44 woningen gerenoveerd. En we zijn druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de 400 woningen in 2020. Als we het genoemde tempo realiseren, dan voldoen we in 2050 aan de klimaatdoelstellingen.

De investeringen die we doen in het verbeteren en vernieuwen van onze woningen, hebben ook een direct effect op de wijken, buurten en kernen. Want niet alleen de woningkwaliteit verbetert, maar juist ook de woonomgeving. We zien dat tijdens en na de bouwkundige werkzaamheden de betrokkenheid voor de woonomgeving toeneemt. Daar dragen onze leefbaarheidsprogramma’s en -activiteiten aan bij. Wij vinden dat een fysieke aanpak hand in de hand hoort te gaan met een sociale aanpak. Daar boekten we mooie resultaten mee in 2019 en daarmee gaan we natuurlijk door in 2020. Maar we hebben samen met alle samenwerkingspartners in de wijken nog verdere stappen te zetten.

Veranderende samenleving

We hebben in 2019 gemerkt dat er indringende samenlevingsvraagstukken bestaan in de wijken, buurten en kernen. Stadlander huisvest ook mensen waar het minder goed mee gaat. Doordat ze bijvoorbeeld te kampen hebben met psychische problemen, verslavingen, schulden of dementie. Het samenleven met deze groep mensen kan voor buren zwaar zijn. Ook zorgt het passend toewijzen sinds 2016 voor onwenselijke vraagstukken. De opnamecapaciteit en veerkracht van sommige wijken is uitgeput. Ondanks de inzet van de wijkprofessionals ontsporen dagelijks situaties.

Maar de wal is het schip aan het keren: van spreiden gaan we naar concentreren met een krachtige ondersteuning van zorg en begeleiding. Stadlander wil schouder aan schouder met gemeenten, zorginstellingen, maatschappelijk werk, politie en andere betrokken wijkpartners staan. We vragen deze partijen om te leveren op de momenten en met intensiteit wanneer nodig.

De waardering van de huurders

Gelukkig woont een veel groter groep huurders ‘gewoon prettig’ in hun woning, straat, aan hun plein, in hun buurt, wijk of kern. Ze hebben meestal Stadlander pas nodig als er iets gerepareerd moet worden, de huurbetaling een probleem is, er met de buren of in de straat iets speelt. Wij nemen zelf contact op met de huurder als er moet worden geschilderd, de cv-ketel aan de onderhoudsbeurt toe is, de gevel moet worden gereinigd en dergelijke. Of voor meer ingrijpende zaken, zoals renovatie of zelfs slopen van de woning. We kwamen ook zo’n 300 keer bij onze huurders ‘op de koffie’. Een gesprek aan de keukentafel om te horen wat er bij de huurders speelt en leeft.  

We zijn er in 2019 in geslaagd op alle fronten onze dienstverlening te verbeteren en daar zijn we hartstikke trots op! De huurder beoordeelt onze dienstverlening nu bijna een half punt hoger dan aan het begin van 2019. Met die 7,8 zijn we zeker tevreden en we zien nog ruimte voor verbetering. Wij gaan voor een klantwaardering van ten minste een 8,0.

Financiële resultaten

In de jaarrekening brengen we in kaart wat onze financiële resultaten zijn. Over 2019 laat Stadlander een positief resultaat zien van € 153 miljoen. Het grootste deel van dit resultaat wordt veroorzaakt doordat onze woningen op papier veel meer waard zijn geworden. We zijn verplicht te laten zien wat onze woningen waard zijn als we deze zouden verkopen. En omdat de woningmarkt in 2019 floreerde, zijn de fors woningen in waarde gestegen. Aangezien Stadlander niet de bedoeling heeft om deze huizen te gaan verkopen, is het uitsluitend waarde die op de balans staat en dus niet geld dat op onze bankrekening staat.

Onze goede bedrijfsvoering stelt ons wel in staat om onze woningen goed te onderhouden, waar nodig te renoveren en te verduurzamen of nieuwbouw te plegen. Ook kunnen we hierdoor aan onze andere verplichtingen voldoen, zoals het betalen van de rente op onze leningen.

Hoewel het resultaat positief is, hebben we toch geld bij moeten lenen in 2019. We kunnen immers de papieren verkoopwaarde van onze woningen niet verzilveren Het is dus niet zo dat Stadlander rijker is geworden. Ook is onzeker hoe de waardering van de woningen zich de komende jaren gaat ontwikkelen, door bijvoorbeeld de effecten van de Corona-crisis. We vinden het daarom belangrijk te zorgen dat er per saldo meer middelen binnen komen dan uitgegeven worden. In 2019 heeft Stadlander € 128 miljoen aan inkomsten gehad, door de betaalde huur en de verkoop van woningen. We hebben € 132 miljoen uitgegeven aan bijvoorbeeld onderhoud, leefbaarheid, organisatiekosten en het aflossen van leningen. Daarin zit ook bijna € 20 miljoen, die we moesten afgedragen aan het rijk (belastingen en verhuurdersheffing). Onder aan de streep hebben we dus € 4 miljoen meer uitgegeven dan dat er binnen kwam. Dat geld moeten we lenen.

Tot slot

Voor de organisatie was 2019 ook een bijzonder jaar. In juni nam ik het stokje over van mijn voorganger Ton Ringersma. Wat ben ik in een mooie en warme club terecht gekomen. De kennismaking met alle collega’s was bijzonder aangenaam: betrokken met de huurder en met elkaar, deskundig en bereid om nieuwe dingen te proberen. En vooral ook trots om Stadlander te zijn. En dat ben ik ook!

De kennismaking met de huurderbelangenverenigingen, bewonerscommissies, huurders, gemeenten en samenwerkingspartners is eveneens warm en waardevol geweest.

Ik kijk uit naar de verdieping van de samenwerking in 2020 en de jaren daarna!

Marc van der Steen

Bestuurder

Jaarverslag 2019

Lees hier het jaarverslag 2019

Bekijk hier de belangrijkste cijfers

Bekijk de afbeelding

Lees voor