Sloop en nieuwbouw voor Leeuwerik, Vogelenzang Halsteren

De laatste ontwikkeling van de Vogelenzang is de Leeuwerik. In het ontwikkelplan van de Vogelenzang zou het gebouw deels gesloopt en gerenoveerd worden. De gesloopte delen zouden dan vervangen worden door nieuwbouw.

Er is intensief onderzocht of dit plan haalbaar is. Inmiddels is besloten om op deze prominente plek op het dorpsplein ruimte te maken voor een gehele nieuwbouw.  Zo is de nieuwe Leeuwerik meteen klaar voor de toekomst en kan een goede invulling gegeven worden aan de duurzame ambitie van Stadlander: Levensloopbestendig wonen in een energiezuinige woning.

Het gebouw wordt in deze weken dichtgeplaat. Vervolgens wordt het in de bouwhekken gezet om te voorkomen dat er ongewenste situaties ontstaan. In de aankomende periode zal gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop. Wanneer alle vergunningen afgegeven zijn, kan het gebouw volledig gesloopt worden.

Stadlander zal in de volgende nieuwsbrief uitgebreid stil staan bij de ontwikkeling van de Leeuwerik en meer informatie delen over wat er gebouwd gaat worden.

Meer over Vogelenzang

In Vogelenzang werken Stadlander, PLUS Vastgoed en de gemeente Bergen op Zoom samen aan een levendig dorpshart voor Halsteren. Samen zorgen we voor een gebied waar het fijn wonen, winkelen en ontmoeten is.

Naar Vogelenzang, Halsteren

Lees voor