Samen werken aan leefbaarheid is ook samen woonfraude aanpakken’

20 april 2021

Criminaliteit stopt niet bij de gemeentegrens

Stadlander tekent convenant Woonfraude met Roosendaal

Woningen gevuld met hennepplanten. Of: woningen die zonder goedkeuring van Stadlander worden doorverhuurd. Het zijn zomaar wat voorbeelden van de woonfraude waarmee woningcorporaties te maken krijgen.

tom-thain-_0URG2ZegMc-unsplash

Om dit meer en meer tegen te gaan, tekende Stadlander vrijdag een convenant Woonfraude met de gemeente Roosendaal en de Roosendaalse woningcorporatie Alwel. Projectleider Thomas de Clerck van Stadlander legt uit waarom dit voor alle partijen zo’n belangrijke stap is.

Het liefst zien we een stad gevuld met tevreden huurders. Een stad waarin de leefbaarheid goed is. Maar de realiteit is anders: nog altijd zijn er situaties waarin huurders de regels niet juist naleven. Thomas: “Door een convenant te tekenen met andere gemeenten en woningcorporaties, kunnen we gemakkelijk informatie uitwisselen over situaties die we niet helemaal vertrouwen. Zo kom je sneller tot de juiste kennis en kun je eenvoudiger tot actie overgaan.” Wanneer wij twijfelen over woonfraude, gaan we allereerst het gesprek aan met de huurder. “Je hebt daarin verschillende gradaties. Soms is het verhaal heel emotioneel, bijvoorbeeld omdat iemands zieke moeder bij de huurder inwoont, zonder registratie. Een andere keer is een huurder onbereikbaar, bijvoorbeeld als het om hennepplanten gaat. Door de samenwerking op te zoeken met verschillende instanties is de informatie rondom een huurder of een woning sneller beschikbaar, zowel voor ons als voor de andere partijen. Daarmee hopen we steeds sneller in te kunnen grijpen wanneer we met woonfraude te maken hebben.”

Leefbaarheid en woonfraude

Volgens Thomas zijn woonfraude en de leefbaarheid van een gebied sterk aan elkaar gelinkt. “We zien de leefbaarheid vanzelf toenemen naarmate er minder woonfraude in een straat is.” Stadlander heeft om die reden al een convenant Woonfraude met de gemeente Tholen. De gemeente Roosendaal en woningcorporatie Alwel zijn een gewenste aanvulling hierop. “We onderzoeken momenteel samen met deze partijen wat er allemaal speelt rondom dit onderwerp. Data heeft ons al laten zien dat de meeste woonfraude al begint na de eerste maand huren. Dat is waardevolle informatie om met elkaar uit te wisselen.” Stadlander hoopt in de toekomst ook met andere gemeenten of woningcorporaties dit convenant aan te gaan. “Criminaliteit stopt vaak niet bij een gemeentegrens,” concludeert Thomas. “Het gebeurt overal. Hoe waardevol is het als je elkaar daarin kunt bijstaan?”

Meld Woonfraude

Woonfraude kan een negatieve impuls hebben op de leefbaarheid van de buurt. Illegale bewoners kunnen overlast veroorzaken of houden zich juist opvallend stil. Wanneer het gaat om hennepteelt of andere illegale praktijken, kan er sprake zijn van overlast (stankoverlast of wateroverlast) maar uiteraard ook van gevaar (aftappen van stroom of inrichting onveilige situaties).

Meld woonfraude hier
Lees voor