Een goede verdeling van eengezinswoningen

30 april 2021

Een goede
verdeling van eengezinswoningen

‘’Waarom moet je met minimaal 2 personen zijn om in aanmerking te komen voor een eengezinswoning?’’ We merken dat er vragen zijn omtrent passend toewijzen. Wij begrijpen dit en leggen het graag uit.

Bergse Buren 3 (Medium)

Passend Toewijzen

Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht om huurwoningen passend toe te wijzen. Met Passend Toewijzen wil de overheid voorkomen dat huishoudens met lage inkomens in te dure woningen terecht komen.

We bieden onze woningen aan op basis van je inkomen, leeftijd of huishoudgrootte. Sinds kort wijzen we eengezinswoningen met 3 of meer slaapkamers toe aan huishoudens van minimaal 2 personen.

Toewijzen van eengezinswoningen

Er is veel vraag naar eengezinswoningen met 3 of meer slaapkamers. We merken ook dat dit soort woningen minder vaak vrij komen. Er wordt dus minder verhuisd. Dit zorgt ervoor dat zoektijden langer worden.

Op dit moment zit de actieve zoektijd voor eengezinswoningen bij Stadlander gemiddeld op ongeveer 13 maanden. We zien daarin wel verschillen. In de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht is deze langer dan bijvoorbeeld in de gemeente Tholen. Landelijk behoren we nog altijd tot de corporaties met de kortste zoektijden. Voor andere woningen, zoals appartementen met of zonder lift of seniorenwoningen, is de zoektijd vaak zelfs een stuk lager.

Daarom hebben we besloten om voorlopig de eengezinswoningen toe te wijzen aan de woningzoekenden wie dit type woning het hardste nodig heeft en in dat opzicht het beste past: huishoudens van minimaal 2 personen.

Aanbod voor alleenstaanden

Voor alleenstaanden blijft er – ook na deze maatregel – nog voldoende woonaanbod beschikbaar. De wachttijden voor appartementen of woningen met maximaal 2 slaapkamers liggen duidelijk lager. Zo vindt iedereen een woning die bij hem of haar past. 

Een passend thuis voor iedereen

Wie op zoek is naar een sociale huurwoning, komt veel spelregels tegen. Wat is bijvoorbeeld Passend Toewijzen? Wat is de rol van je inschrijfduur? En hoe zit het met de zoektijden bij Stadlander? In de serie ‘Een passend thuis voor iedereen’ leggen we het je uit. Bekijk ook de andere artikelen:

Vijf jaar zoeken naar een huurhuis? Niet bij Stadlander

Lees voor