Renovatie en nieuwbouw voor Populierbuurt

23 december 2021

Een nieuwe mijlpaal in de wijkvernieuwing van Gageldonk-West: Team Populierbuurt kan officieel aan de slag in de Berkstraat, Meidoornlaan en Populierlaan. In opdracht van Stadlander verzorgen De Kok Bouwgroep, Induco en P. Jansen Installatietechniek samen de renovatie van 40 woningen aan de Berkstraat en Meidoornlaan én de nieuwbouw van 36 energiezuinige woningen aan de Populierlaan. Bestuurder Marc van der Steen van Stadlander en directeur Robbert van de Sande van De Kok Bouwgroep ondertekenden hiervoor de ontwikkel- en realisatieovereenkomst.

De aanpak van de Populierbuurt is bijzonder. Het is voor het eerst dat Stadlander kiest voor een combinatie van renovatie en nieuwbouw binnen één project. Stadlander heeft eerder al in overleg met de gemeente Bergen op Zoom en de huurdersbelangenvereniging besloten om meer afwisseling aan te brengen in het woonaanbod in de Populierbuurt. De ligging en de architectuur van de woningen zijn uniek. Daarom kiest Stadlander ervoor om in zowel de renovatie als nieuwbouw met dezelfde bouwpartners aan de slag te gaan.

Renovatie

In de Berkstraat en Meidoornlaan start Team Populierbuurt in februari met de renovatie van 40 duplexwoningen. De woningen krijgen groot onderhoud en worden energiezuiniger gemaakt. Het dak en de spouwmuur worden geïsoleerd, de woningen krijgen HR++ glas en betere ventilatie. Daarnaast denken bewoners mee over het opknappen van hun eigen entree, zodat het thuisgevoel van de huurders wordt versterkt.

Ook het terrein achter de woningen wordt aangepakt. De bewoners leveren een klein deel van hun tuin in voor een verlicht parkeerterrein achter de woningen. Hier worden ook de nieuwe bergingen geplaatst. De plannen zijn enthousiast ontvangen door de huurders. Maar liefst 82% heeft ingestemd met het renovatievoorstel. Daarmee is het vereiste draagvlak van 70% ruimschoots gehaald.

Nieuwbouw

In januari wordt gestart met de sloop van de 48 duplexwoningen aan de Populierlaan. Deze maken plaats voor 36 energiezuinige nieuwbouwwoningen. Het gaat om 18 huurwoningen in de vrije huursector voor Stadlander. Daarnaast ontwikkelt Bouwgroep De Kok nog eens 18 koopwoningen.

In het ontwerp is rekening gehouden met de bijzondere architectuur van de Populierbuurt. Daarmee sluit de nieuwbouw nauw aan op de bestaande woningen van de Berkstraat en Meidoornlaan. De bouw start in het najaar van 2022. De oplevering staat gepland voor eind 2023.

Lees voor