Stadlander investeert in Lepelstraat

22 juli 2022

Op verschillende manieren maakt Stadlander de komende jaren haar woningen duurzamer en energiezuiniger. Zo ook in Lepelstraat. De afgelopen tijd zijn 63 woningen onderzocht om een plan voor de toekomst te maken.

Lepelstraat

Gisteren waren de huurders van wie de woningen zijn onderzocht, uitgenodigd voor een informatieavond. Het ging om huurders uit de Franciscusstraat, Pater Damiaanstraat, Antoniusplein, Wethouder Bogersstraat en Zoekweg. De bijeenkomst was ook een oproep aan de aanwezigen: Stadlander wil investeren in Lepelstraat; denk mee én doe mee!

Aanpak in fases

Gebiedscoördinator Sandy Leendertse informeerde de aanwezigen dat Stadlander het voornemen heeft 33 woningen in de Franciscusstraat, Pater Damiaanstraat en aan het Antoniusplein te slopen. “Wanneer? Dat weten we nog niet. We willen hierover juist in gesprek met bewoners. Ook over hoe de nieuwbouw er uit moet zien en voor wie we bouwen.” Voor bewoners kan het voornemen om te slopen een pittig bericht zijn. “Het brengt ook onzekerheid met zich mee. Dat beseffen we maar al te goed. Tijdens de informatieavond bleek dat bewoners graag zo snel mogelijk duidelijkheid willen over de planning en de volgorde van sloop en nieuwbouw. Hier gaan we mee aan de slag.”

Het gebied dat we toekomstbestendig willen maken, wordt niet in één keer aangepakt. Sandy vervolgt: “We gaan niet met alle 63 woningen tegelijk aan de slag. Voor Lepelstraat is dat teveel tegelijk. Gisteren hebben we ook bekend gemaakt dat er voor de 30 woningen aan de Wethouder Bogersstraat en Zoekweg nog geen plan is voor de beste aanpak. De komende drie jaar gebeurt hier nog niets.”

Meedenken en meedoen

Nog niet alles is bekend. Sandy legt uit waarom Stadlander juist graag nu betrokkenen informeert, zonder dat de plannen al concreet zijn. “We willen juist het gesprek aangaan, eerst met de huidige bewoners. We horen graag wat hun wensen zijn. Die gesprekken gaan we na de zomer voeren. Het liefst spreken we met veel verschillende doelgroepen, zoals jongeren, ouderen, gezinnen en alleenstaanden. Met mensen die belang hebben bij de plannen zoals omwonenden, eventuele toekomstige bewoners, maar ook leden van de Huurdersbelangenvereniging, de Dorpsraad en de gemeente. We willen samen de schetsen voor de toekomst maken.”

Klik hier voor meer informatie over Lepelstraat.

Lees voor