220719 Lepelstraat 21-

Lepelstraat

In Lepelstraat hebben we bij 63 woningen onderzocht, hoe we deze energiezuinig kunnen maken en aan kunnen passen aan de woonwensen van de toekomst.

We hebben plannen om woningen te slopen, voor andere woningen weten we nog niet wat de beste aanpak is. We gaan in ieder geval in gesprek met de inwoners van Lepelstraat. En we gaan investeren in de toekomst van Lepelstraat!

De plannen

Op verschillende manieren maken we de komende jaren onze woningen duurzamer en energiezuiniger. Dat doen we ook in Lepelstraat. De afgelopen tijd zijn 63 woningen onderzocht om een plan voor de toekomst te maken.

Aan het Antoniusplein, de Franciscusstraat en Pater Damiaanstraat willen we 33 woningen gaan slopen. Deze 33 woningen zijn met blauw en grijs aangegeven in onderstaande afbeelding:

Voor de andere 30 woningen, aan de Wethouder Bogersstraat en Zoekweg, weten we nog niet precies wat de beste aanpak is. Wat we wel weten, is dat er met deze woningen de komende drie jaar nog niets gebeurt. Ook gaan we niet met alle 63 woningen tegelijk aan de slag. Voor Lepelstraat is dat teveel tegelijk.

Waarom sloop en geen renovatie?

Wij kiezen voor deze 33 woningen voor sloop en nieuwbouw. Daar zijn meerdere redenen voor.

Wij hebben een opdracht om al onze woningen CO2-neutraal te maken. Dit hoort bij de klimaatdoelen die in Nederland en Europa zijn afgesproken. Om onze woningen in 2050 zoveel mogelijk CO2-neutraal te hebben, moeten we flink investeren in onze bestaande woningen.

Maar er is meer. Al onze woningen moeten technisch in orde zijn. Ook willen we, dat de woningen passen bij de woonbehoefte van onze huurders, nu en straks. Waar dat mogelijk is, kiezen we voor renovatie. Maar dat gaat niet altijd. Voor deze 33 woningen in Lepelstraat hebben we plannen om de woningen te slopen, met vervangende nieuwbouw. De kosten om te renoveren zijn in dit geval te hoog, in vergelijking met de kwaliteit die we ermee terugkrijgen.

Meedenken en meedoen

We gaan dus als eerste aan de slag met de woningen in de Franciscusstraat en Pater Damiaanstraat en aan het Antoniusplein. Er zijn nog geen plannen wanneer we willen slopen en hoe nieuwbouw op deze plek eruit gaat zien. We gaan allereerst graag in gesprek met de bewoners van deze straten. Wat vinden zij belangrijk aan hun woning en woonomgeving? Wat zijn hun wensen? En welke planning past daarbij? Na de zomer gaan we hiermee van start.

Ook met anderen die belang hebben bij de wijk willen we graag in gesprek over de woonomgeving. Bewoners, omwonenden, eventuele toekomstige bewoners, leden van de Huurdersbelangenvereniging en de Dorpsraad, de gemeente en andere geïnteresseerden.

Wilt u hierover meepraten? Meld u dan aan via lepelstraat@stadlander.nl.. Zet in de onderwerpregel duidelijk: “Participatie Lepelstraat”. Vermeld in uw mail ook uw naam en adres. U ontvangt dan van ons later in 2022 een uitnodiging.


Veel gestelde vragen

ALGEMEEN

Dit klopt, maar alleen op de korte termijn. Het verschil zit ‘m in de totale levensduur van een woning. Een nieuwbouwwoning gaat minimaal 65 jaar mee en een oudere, gerenoveerde woning een stuk korter. Het renoveren van de oudere woningen in Lepelstraat is een zeer grote investering. Onder aan de streep is het dan gunstiger om te slopen en nieuw te bouwen.

Een nieuwbouwwoning is ook voor de huurder een stuk beter betaalbaar, door de goede isolatie en energiezuinige installaties zijn de energiekosten heel laag. Deze verouderde woningen worden ook door een grondige renovatie niet even energiezuinig als een nieuwbouwwoning.

De woningen die we gaan slopen zijn ‘op’. Zowel bouwtechnisch als op het gebied van energieverbruik en wooncomfort. Voor bewoners kan dit soms anders voelen: het huis en de straat zijn je ‘thuis’ en dat valt dan plotseling weg. Er breekt een periode van onzekerheid aan.

We weten nog niet precies wanneer we willen slopen en hoe de nieuwbouw eruit gaat zien. Na de zomer 2022 gaan we in gesprek met bewoners, om te horen wat zij belangrijk vinden aan hun woning en woonomgeving. En wat hun wensen zijn en welke planning daarbij past.

We zorgen dat uw woning schoon, heel en veilig blijft. Heeft u een reparatieverzoek? Dan kunt u dat gewoon bij ons melden. Wij zorgen dan er voor, dat het wordt gerepareerd.

We maken voor al onze woningen een onderhoudsplanning. Deze planning blijft voor uw woning doorlopen. Is er onderhoud gepland bij uw woning? Dan laten we u dat op tijd weten.

We zijn altijd bezig met het onderhouden en renoveren van onze woningen. Helaas kunnen we dat niet voor al onze woningen tegelijk doen. Staat uw woning op de planning? Dan laten we u dat op tijd weten.


SOCIAAL PLAN EN VERHUIZEN

We weten nog niet precies wanneer we willen slopen en hoe de nieuwbouw eruit gaat zien. Na de zomer 2022 gaan we in gesprek met bewoners, om te horen wat zij belangrijk vinden aan hun woning en woonomgeving. En wat hun wensen zijn en welke planning daarbij past.

Het slopen van een woning is ingrijpend voor de bewoners. Wij willen u daarom goed begeleiden. Zodra we verder zijn met de plannen en beter weten wanneer de sloop definitief zal starten, komt er een sociaal plan. Dit sociaal plan geldt voor alle huurders die moeten verhuizen vanwege de sloop. Daarin komt bijvoorbeeld te staan wat u van ons kunt verwachten, wanneer u verhuisd moet zijn en welke kosten wij aan u vergoeden. Zodra wij meer weten over de volgende stappen in onze plannen, delen wij met u meer informatie over onder andere dit sociaal plan.

Dat is nu nog niet bekend. We gaan eerst in gesprek met bewoners, om te horen wat zij belangrijk vinden aan hun woning en woonomgeving. En wat hun wensen zijn en welke planning daarbij past.

Iedereen gaat andere woonruimte vinden. Als bewoners graag in Lepelstraat willen blijven wonen, gaan wij ons daar zeker voor inzetten. Inwoners van Lepelstraat hebben voorrang op huurwoningen in Lepelstraat via ‘kleine-kernen-binding‘. Het hangt daarbij wel af, van welke woningen vrij komen.

Bewoners krijgen anderhalf jaar de tijd om nieuwe woonruimte te vinden, vanaf de start van het sociaal plan.

Dingen die u hebt veranderd in of aan uw woning, noemen we Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV’s). Wanneer u gaat verhuizen, mag u een ZAV meenemen. Maar dat mag alleen als de woning geschikt blijft voor tijdelijke verhuur.

U mag de ZAV ook achterlaten in de woning. In sommige gevallen kunt u hiervoor een vergoeding krijgen. U moet dan wel toestemming hebben aangevraagd voor de ZAV. Ook kijken we naar de technische levensduur van de ZAV. Bijvoorbeeld: voor keukenapparatuur is dat 10 jaar, voor keukenkastjes 15 jaar en voor een dakraam 25 jaar. Meer informatie over ZAV’s en ons ZAV-beleid leest u op deze pagina.

We streven ernaar om iedereen te begeleiden naar een woning waar zij prettig kunnen wonen. De ervaring leert, dat de meeste huurders binnen de looptijd vaneen sociaal plan een geschikte woning vinden, die bij hun wensen en financiële mogelijkheden past.

De huurprijs van uw toekomstige woning kan afwijken van uw huidige huurprijs. De ene woning is de andere niet. En als u al lange tijd in dezelfde woning woont, betaalt u vaak minder dan huurders die korter in een vergelijkbare woning wonen. Houd bij het vergelijken van huurprijzen ook rekening met eventuele energiebesparende maatregelen. Die hebben invloed op uw energierekening en daarmee op uw woonlasten: de huurprijs is misschien hoger, maar dan betaalt u minder energiekosten dan nu.


MEEDENKEN

We gaan allereerst in gesprek met de huurders van de woningen waarvoor we plannen hebben om die te slopen. En met huurders die daar direct naast wonen.

Wat vinden zij belangrijk aan hun woning en woonomgeving? Wat zijn hun wensen? En welke planning past daarbij? Na de zomer van 2022 gaan we hiermee van start.

Ook met andere inwoners en belanghebbenden in Lepelstraat willen we graag in gesprek over de woonomgeving. Wilt u hier ook over meepraten? Meld u dan aan via lepelstraat@stadlander.nl. Zet in de onderwerpregel duidelijk: “Participatie Lepelstraat”. Vermeld in uw mail ook uw naam en adres. U ontvangt dan van ons later in 2022 een uitnodiging.

Iedereen die belang heeft bij de wijk. Bewoners, omwonenden, eventuele toekomstige bewoners, leden van de Huurdersbelangenvereniging en de Dorpsraad, de gemeente en andere geïnteresseerden.


CONTACT

U kunt ons bellen of WhatsAppen op telefoonnummer 088 – 562 6000, of mailen naar: info@stadlander.nl.

Vragen kunt u ook stellen tijdens het spreekuur in ’t Weike, Kerkstraat 82 in Lepelstraat. Het spreekuur is elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Vanaf 26 juli is er elke dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur een inloopspreekuur in ons in ’t Weike, Kerkstraat 82 in Lepelstraat. U bent van harte welkom.

Samenvatting

Status:
In voorbereiding

Woningen: 
Totaal 63 woningen

Straten:
Antoniusplein
Franciscusstraat
Pater Damiaanstraat
Wethouder Bogersstraat
Zoekweg

Lees voor