220719 Lepelstraat 21-

Lepelstraat

In Lepelstraat hebben we bij 63 woningen onderzocht, hoe we deze energiezuinig kunnen maken en aan kunnen passen aan de woonwensen van de toekomst.

We hebben plannen om woningen te slopen, voor andere woningen weten we nog niet wat de beste aanpak is. We gaan in ieder geval in gesprek met de inwoners van Lepelstraat. En we gaan investeren in de toekomst van Lepelstraat!

De plannen

Op verschillende manieren maken we de komende jaren onze woningen duurzamer en energiezuiniger. Dat doen we ook in Lepelstraat. De afgelopen tijd zijn 63 woningen onderzocht om een plan voor de toekomst te maken.

Aan het Antoniusplein, de Franciscusstraat en Pater Damiaanstraat gaan we 33 woningen slopen. Deze 33 woningen zijn met blauw en grijs aangegeven in onderstaande afbeelding:

Voor de andere 30 woningen, aan de Wethouder Bogersstraat en Zoekweg, weten we nog niet precies wat de beste aanpak is. Wat we wel weten, is dat er met deze woningen voor zomer 2025 nog niets gebeurt. Ook gaan we niet met alle 63 woningen tegelijk aan de slag. Voor Lepelstraat is dat teveel tegelijk.

Waarom sloop en geen renovatie?

Wij kiezen voor deze 33 woningen voor sloop en nieuwbouw. Daar zijn meerdere redenen voor.

Wij hebben een opdracht om onze woningen CO2-neutraal te maken. Dit hoort bij de klimaatdoelen die in Nederland en Europa zijn afgesproken. Om onze woningen in 2050 zoveel mogelijk CO2-neutraal te hebben, moeten we flink investeren in onze bestaande woningen.

Maar er is meer. Al onze woningen moeten technisch in orde zijn. Ook willen we, dat de woningen passen bij de woonbehoefte van onze huurders, nu en straks. Waar dat mogelijk is, kiezen we voor renovatie. Maar dat gaat niet altijd. Voor deze 33 woningen in Lepelstraat hebben we plannen om de woningen te slopen, met vervangende nieuwbouw. De kosten om te renoveren zijn in dit geval te hoog, in vergelijking met de kwaliteit die we ermee terugkrijgen.

Meedenken en meedoen

We gaan dus als eerste aan de slag met de woningen in de Franciscusstraat en Pater Damiaanstraat en aan het Antoniusplein. De sloop van deze woningen en nieuwbouw gaan fasegewijs, vijf fases in totaal.

We beginnen met slopen bij de locatie waar nu al een aantal woningen tijdelijk worden verhuurd. Ook verwachten we op deze locatie het meeste aantal woningen te kunnen terugbouwen. Vervolgens zullen we verder gaan met de sloop en nieuwbouw van locatie 2, 3, 4 en 5. De fases zullen elkaar opvolgen: het sociaal plan van de volgende fase gaat in als de bewoners van de eerdere fase zijn verhuisd of zicht hebben op een andere woning.

In de tweede helft van 2023 zijn er plannen ontwikkeld hoe nieuwbouw op deze plek eruit kan zien. Daarover hebben huurders, omwonenden, eventuele toekomstige bewoners, leden van de Huurdersbelangenvereniging en de Dorpsraad meegedacht. We hebben gesproken over wat zij belangrijk vinden aan hun woning en woonomgeving.

In de gemaakte plannen zitten nog een aantal onzekerheden. Bijvoorbeeld: kunnen we extra grond aankopen in het gebied dat we willen ontwikkelen? Daarom hebben we ook twee plannen gemaakt. Beide plannen geven ruimte voor meer woningen in Lepelstraat in een groene omgeving.

De komende periode moet duidelijk worden welk plan we daadwerkelijk kunnen gaan realiseren. We hoopten deze duidelijkheid in het eerste kwartaal van 2024 te krijgen, maar helaas duurt dit wat langer. Zodra er meer bekend is, informeren we de betrokken bewoners als eerste.


Veel gestelde vragen

ALGEMEEN

Dit klopt, maar alleen op de korte termijn. Het verschil zit ‘m in de totale levensduur van een woning. Een nieuwbouwwoning gaat minimaal 65 jaar mee en een oudere, gerenoveerde woning een stuk korter. Het renoveren van de oudere woningen in Lepelstraat is een zeer grote investering. Onder aan de streep is het dan gunstiger om te slopen en nieuw te bouwen.

Een nieuwbouwwoning is ook voor de huurder een stuk beter betaalbaar, door de goede isolatie en energiezuinige installaties zijn de energiekosten heel laag. Deze verouderde woningen worden ook door een grondige renovatie niet even energiezuinig als een nieuwbouwwoning.

De woningen die we gaan slopen zijn ‘op’. Zowel bouwtechnisch als op het gebied van energieverbruik en wooncomfort. Voor bewoners kan dit soms anders voelen: het huis en de straat zijn je ‘thuis’ en dat valt dan plotseling weg. Er breekt een periode van onzekerheid aan.

We zorgen dat uw woning schoon, heel en veilig blijft. Heeft u een reparatieverzoek? Dan kunt u dat gewoon bij ons melden. Wij zorgen dan er voor, dat het wordt gerepareerd.

We maken voor al onze woningen een onderhoudsplanning. Deze planning blijft voor uw woning doorlopen. Is er onderhoud gepland bij uw woning? Dan laten we u dat op tijd weten.

We zijn altijd bezig met het onderhouden en renoveren van onze woningen. Helaas kunnen we dat niet voor al onze woningen tegelijk doen. Staat uw woning op de planning? Dan laten we u dat op tijd weten.


SOCIAAL PLAN EN VERHUIZEN

Het slopen van een woning is ingrijpend voor bewoners. Wij willen u daarom goed begeleiden. Zodra we weten wanneer de sloop definitief zal starten, komt er een sociaal plan. Dit sociaal plan geldt voor alle huurders die moeten verhuizen vanwege de sloop. Daarin komt bijvoorbeeld te staan wat u van ons kunt verwachten, wanneer u verhuisd moet zijn en welke kosten wij aan u vergoeden.

Het sociaal plan van fase 1 gaat in op 1 juli 2023 en loopt tot 31 december 2024. Bewoners hebben dus 1,5 jaar de tijd om te verhuizen, na de start van het sociaal plan. Vervolgens zullen we verder gaan met de sloop en nieuwbouw van locatie 2, 3, 4 en 5. De fases zullen elkaar opvolgen: het sociaal plan van de volgende fase gaat in als de bewoners van de eerdere fase zijn verhuisd of zicht hebben op een andere woning.

Als u woont in het plangebied (fase 1, 2, 3, 4 of 5) komt u in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding, ook als het sociaal plan nog niet is ingegaan. Dit is een aanvulling op het standaard sociaal plan.

Iedereen gaat andere woonruimte vinden. Voor huurders die in het plangebied willen blijven wonen, kunnen we ter overbrugging van de sloop en nieuwbouw voor een passende wisselwoning in Lepelstraat zorgen. Terugkeren kan dus, volgens de regels van ‘Passend Toewijzen’.

AIs het sociaal plan nog niet is ingegaan, is het goed te weten dat inwoners van Lepelstraat voorrang hebben op huurwoningen in Lepelstraat via ‘kleine-kernen-binding‘. Het hangt daarbij wel af, van welke woningen vrij komen.

Dingen die u hebt veranderd in of aan uw woning, noemen we Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV’s). Wanneer u gaat verhuizen, mag u een ZAV meenemen.

U mag de ZAV ook achterlaten in de woning. In sommige gevallen kunt u hiervoor een vergoeding krijgen. U moet dan wel toestemming hebben aangevraagd voor de ZAV. Ook kijken we naar de technische staat en levensduur van de ZAV. Bijvoorbeeld: voor keukenapparatuur is dat 10 jaar, voor keukenkastjes 15 jaar en voor een dakraam 25 jaar. Meer informatie over ZAV’s en ons ZAV-beleid leest u op deze pagina.

Als u woont in het plangebied (fase 1, 2, 3, 4 of 5) zijn er aanvullende afspraken gemaakt. U komt namelijk ook in aanmerking wanneer het sociaal plan nog niet is ingegaan. Ook een aanvraag voor een ZAV en factuur zijn niet perse nodig. Stadlander zal dan een inschatting maken van de vergoeding .

We streven ernaar om iedereen te begeleiden naar een woning waar zij prettig kunnen wonen. De ervaring leert, dat de meeste huurders binnen de looptijd vaneen sociaal plan een geschikte woning vinden, die bij hun wensen en financiële mogelijkheden past.

De huurprijs van uw toekomstige woning kan afwijken van uw huidige huurprijs. De ene woning is de andere niet. En als u al lange tijd in dezelfde woning woont, betaalt u vaak minder dan huurders die korter in een vergelijkbare woning wonen. Houd bij het vergelijken van huurprijzen ook rekening met eventuele energiebesparende maatregelen. Die hebben invloed op uw energierekening en daarmee op uw woonlasten: de huurprijs is misschien hoger, maar dan betaalt u minder energiekosten dan nu.


MEEDENKEN

In de loop van 2024 nodigen we buurtbewoners opnieuw uit om in gesprek te gaan. Het gaat dan om de verdere uitwerking van de plannen.

Wilt u hier ook over meepraten? Meld u dan aan via lepelstraat@stadlander.nl. Zet in de onderwerpregel duidelijk: “Participatie Lepelstraat”. Vermeld in uw mail ook uw naam en adres. U ontvangt dan van ons meer informatie over het vervolg.

Iedereen die belang heeft bij de wijk. Bewoners, omwonenden, eventuele toekomstige bewoners, leden van de Huurdersbelangenvereniging en de Dorpsraad, de gemeente en andere geïnteresseerden.


CONTACT

Je kunt ons bellen of WhatsAppen op telefoonnummer 088 – 562 6000, of mailen naar: lepelstraat@stadlander.nl. Vragen kun je ook stellen tijdens het inloopspreekuur.

Elke dinsdag tussen 15.30 en 16.30 uur is er een inloopspreekuur in ’t Weike, Kerkstraat 82 in Lepelstraat. U bent van harte welkom.

Samenvatting

Status:
In voorbereiding

Woningen: 
Totaal 63 woningen

Straten:
Antoniusplein
Franciscusstraat
Pater Damiaanstraat
Wethouder Bogersstraat
Zoekweg

Lees voor