Wijkvernieuwing en herstructurering

We willen dat onze huurders prettig wonen, nu en in de toekomst. We investeren daarom in leefbare wijken. Met levensloopbestendige woningen. En energiezuinige woningen. Woningen die aansluiten bij de (toekomstige) woonbehoeften. Daarom vernieuwen we de verouderde straten en wijken. We slopen oude woningen en bouwen nieuwe woningen terug. Dit noemen we herstructurering. Soms pakken we de hele wijk (wijkvernieuwing) aan, in andere situaties gaat het slechts om enkele straten. Benieuwd waar we op dit moment aan het vernieuwen zijn? Neem gerust een kijkje.

Lees voor