Smerdiek-West

Smerdiek-West is een gemoedelijke wijk in het westen van Sint-Maartensdijk. Een wijk waar het gewoon goed wonen is. Want hier groeten de mensen elkaar nog op straat en vragen je buren hoe het met je gaat. En als je naar de Spar of de Lidl wandelt voor je boodschappen, ontmoet je altijd wel iemand.

SL_StMaartensdijk-8564-1

De kinderen kunnen lopend naar één van de twee basisscholen of spelen in het nieuwe park, dat het groene middelpunt van de wijk wordt. Ook het zorgcentrum Maartenshof, het dorpshuis en het zwembad zijn altijd in de buurt.

In deze wijk werken Stadlander, de gemeente Tholen en Bouwgroep De Nijs-Soffers samen aan een fijne woonomgeving met moderne, energiezuinige en levensloopbestendige woningen. Zo blijft het ook in de toekomst goed wonen in Smerdiek-West.

Januari 2023

Januari 2021

Het plan

We slopen in totaal 160 oude huurwoningen. Daar worden 100 nieuwe woningen voor teruggebouwd. Dit worden koop- en huurwoningen. Variërend van levensloopbestendige woningen tot starters- en eengezinswoningen. Ook renoveren we een deel van onze woningen. De gemeente vernieuwt meteen het openbaar gebied. Er komt een park, ter hoogte van de Frank van Borselenstraat en de M.A. de Ruyterstraat.

Overzicht van de planning en fases

De Wet Natuurbescherming

We staan er niet altijd bij stil. Maar in en rond onze woningen wonen vaak ook veel beschermde dieren. Voordat we woningen slopen, brengen we daarom in kaart om welke dieren het gaat. We brengen ook nestkasten aan. Hoe dat precies werkt, leggen we uit in een video

Bekijk de video

Informatie en contact

Berichtgeving
Persbericht 2018 
Verslag bewonersavond Samen Aan Tafel maart 2019

Nieuwsbrief
Het laatste nieuws over de ontwikkelingen in de wijk vind je in het magazine Tuus in Smerdiek. Deze komt drie keer per jaar uit en wordt verspreid in Sint-Maartensdijk. Eerder maakten we nieuwsbrieven. Alle uitgaven zijn ook digitaal te bekijken:

Tuus, december 2023
Tuus, juli 2023
Tuus, april 2023
Tuus, november 2022
Tuus, juli 2022
Tuus, maart 2022
Tuus, november 2021
Tuus, september 2021
Nieuwsbrief 6, april 2021
Nieuwsbrief 5, september 2020
Nieuwsbrief 4, april 2020
Nieuwsbrief 3, november 2019
Nieuwsbrief 2, juni 2019
Nieuwsbrief 1, december 2018

Meld je hier aan voor de digitale nieuwsbrief.

Vragen?
Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar: sintmaartensdijk@stadlander.nl

Symphathiek Smerdiek-West

Alle ontwikkelingen in de wijk gebeuren onder de vlag van Symphatiek Smerdiek-West. De naam Smerdiek-West is samen met de bewoners bedacht. Wie de wijk beter leert kennen, ontdekt al snel dat de mensen hier erg vriendelijk zijn. We vinden het belangrijk dat nieuwe bewoners snel hun weg vinden in de wijk. Daarom brengen we oude en nieuwe bewoners samen met verschillende leefbaarheidsprojecten. Dit doen we samen met de Werkgroep Ambassadeurs Smerdiek-West, een groep actieve bewoners uit de wijk.

Ambassadeurs van Smerdiek-West

De Ambassadeurs Smerdiek-West zetten zich in voor een betere leefbaarheid in de wijk. Ze brengen bewoners met elkaar in contact.

Maak kennis met de ambassadeurs

Nieuwbouw

De nieuwbouw in Smerdiek-West is in volle gang. In het hart van het nieuwe, extra grote park aan de Bloemenlaan staan nu twee appartementengebouwen. Het gaat om een blok met 13 koopappartementen van Bouwgroep De Nijs-Soffers en een blok met 20 huurappartementen van Stadlander. Beide blokken hebben 4 bouwlagen.

In de Jacoba van Beierenstraat bouwt De Nijs-Soffers in 2024 8 koopwoningen (4 levensloopbestendige woningen en 4 eengezinswoningen). Stadlander wil hier in 2025 7 eengezinswoningen (huur) bouwen.

Sinds 2017 zijn al meerdere nieuwbouwprojecten in de wijk opgeleverd:

  • 15 huurwoningen Vier Meistraat (2017)
  • 8 huurwoningen Jacoba van Beierenstraat (2018)
  • 17 koopwoningen Henri Dunantstraat (2019)
  • 4 koopwoningen Frank van Borselenstraat (2021)
  • 13 koop- en 20 huurappartementen Bloemenlaan (2024)

Park

Tussen de Cornelis Vermuydenstraat en Jacoba van Beierenstraat komt een nieuw park. De ruim 50 bomen staan er inmiddels, maar dat is nog maar een begin. Het park wordt nog een stuk groter en mooier. Er komen flink wat meer bomen bij en ook struiken en vaste planten. De gemeente kreeg het verzoek om meer eetbare planten neer te zetten. Denk hierbij aan een hazelnootboom, walnotenboom of een bessenstruik. Het park is dus zeker nog niet klaar. Ook komen er meer wandelpaden, bankjes en afvalbakken, speelelementen en een groene waterberging (een wadi).

De moeraseik zal het hart vormen van het nieuwe park

Brede School

In Sint-Maartensdijk zijn twee basisscholen aanwezig: Obs De Rieburch aan de Bloemenlaan en Bbs Juliana van Stolberg aan de Oosterscheldestraat. In 2018 is besloten om beide scholen onder één dak te huisvesten: een Brede School.

In maart 2021 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het Programma van Eisen voor de Brede School. Er is sprake van een hoog ambitieniveau qua energiegebruik. Het wordt een Frisse School met lage energielasten en weinig onderhoud. Het duurzame, nieuwe schoolgebouw biedt naast ruimte voor de twee scholen ook plaats aan Zo Kinderopvang, de GGD en Bibliotheek Oosterschelde.

Op 4 oktober 2022 waren alle leerlingen van beide scholen aanwezig bij het slaan van de eerste heipalen. Begin 2024 wordt de Brede School in gebruik genomen.

Het plangebied voor de nieuwbouw van de twee basisscholen.

Sociaal plan

Om de wijkvernieuwing mogelijk te maken, sloopt Stadlander 120 oude huurwoningen. Dat betekent dat de huidige bewoners op zoek moeten naar een andere woning. Voor huurders met een huurcontract voor onbepaalde tijd werkt Stadlander met een sociaal plan. Deze huurders worden begeleid in hun zoektocht naar een nieuwe woning. Ook ontvangen zij een vergoeding voor hun verhuiskosten.

Bruikleen

Het is voor buren vaak fijner wonen in een omgeving waar de huizen bewoond zijn. Daarom worden de leeggekomen huizen verhuurd via bruikleenovereenkomsten. Stadlander werkt hiervoor samen met VVB Wonen.

Lees meer
Lees voor