Smerdiek-West

Smerdiek-West is een gemoedelijke wijk in het westen van Sint-Maartensdijk. Een wijk waar het gewoon goed wonen is. Want hier groeten de mensen elkaar nog op straat en vragen je buren hoe het met je gaat. En als je naar de Spar of de Lidl wandelt voor je boodschappen, ontmoet je altijd wel iemand.

SL_StMaartensdijk-8564-1

De kinderen kunnen lopend naar één van de twee basisscholen of spelen in het nieuwe park, dat het groene middelpunt van de wijk wordt. Ook het zorgcentrum Maartenshof, het dorpshuis en het zwembad zijn altijd in de buurt.

In deze wijk werken Stadlander, de gemeente Tholen en Bouwgroep De Nijs-Soffers samen aan een fijne woonomgeving met moderne, energiezuinige en levensloopbestendige woningen. Zo blijft het ook in de toekomst goed wonen in Smerdiek-West.

Bekijk de vernieuwing van Smerdiek-West

Het plan

We slopen in totaal 160 oude huurwoningen. Daar worden 100 nieuwe woningen voor teruggebouwd. Dit worden koop- en huurwoningen. Variërend van levensloopbestendige woningen tot starters- en eengezinswoningen. Ook renoveren we een deel van onze woningen. De gemeente vernieuwt meteen het openbaar gebied. Er komt een park, ter hoogte van de Frank van Borselestraat en de M.A. de Ruyterstraat.

Overzicht van de planning en fases

De Wet Natuurbescherming

We staan er niet altijd bij stil. Maar in en rond onze woningen wonen vaak ook veel beschermde dieren. Voordat we woningen slopen, brengen we daarom in kaart om welke dieren het gaat. We brengen ook nestkasten aan. Hoe dat precies werkt, leggen we uit in een video

Bekijk de video

Informatie en contact

Berichtgeving
Persbericht 2018 
Verslag bewonersavond Samen Aan Tafel maart 2019

Nieuwsbrief
Al het laatste nieuws over de ontwikkelingen in de wijk vind je in de Nieuwsbrief. Deze wordt in een oplage van 500 exemplaren verspreid in de wijk. Je kunt deze uitgave ook digitaal bekijken:

Nieuwsbrief 1, december 2018
Nieuwsbrief 2, juni 2019
Nieuwsbrief 3, november 2019
Nieuwsbrief 4, april 2020
Nieuwsbrief 5, september 2020
Nieuwsbrief 6, april 2021
Tuus, september 2021
Tuus, november 2021

Wil je de Nieuwsbrief digitaal ontvangen, meld je dan hier aan:

Vragen?
Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar: sintmaartensdijk@stadlander.nl

Status sloop

Het zit niet echt mee met de sloop van de woningen in Smerdiek-West. De oude woningen aan de Bloemenlaan, Frank van Borselenstraat en de Jacoba van Beierenstraat (platte daken) staan al lange tijd leeg. We hebben helaas veel tegenslagen te verwerken gehad, waardoor we de eerdere planningen niet konden halen. Uit veiligheid voor de omgeving hebben we de woningen inmiddels afgesloten met hekken. We streven er nog steeds naar om de woningen voor het einde van het jaar gesloopt te hebben. Zodra de planning definitief is, zullen we omwonenden hierover informeren.

Vanuit de brandweer van Sint-Maartensdijk hebben we de vraag gehad of zij in de komende tijd de lege woningen kunnen gebruiken voor hun oefeningen. Liever hadden we natuurlijk gezien dat de woningen al gesloopt zouden zijn, maar zo zijn ze toch nog van nut voor de samenleving.

Symphathiek Smerdiek-West

Alle ontwikkelingen in de wijk gebeuren onder de vlag van Symphatiek Smerdiek-West. De naam Smerdiek-West is samen met de bewoners bedacht. Wie de wijk beter leert kennen, ontdekt al snel dat de mensen hier erg vriendelijk zijn. We vinden het belangrijk dat nieuwe bewoners snel hun weg vinden in de wijk. Daarom brengen we oude en nieuwe bewoners samen met verschillende leefbaarheidsprojecten. Dit doen we samen met de Werkgroep Ambassadeurs Smerdiek-West, een groep actieve bewoners uit de wijk.

Ambassadeurs van Smerdiek-West

De Ambassadeurs Smerdiek-West zetten zich in voor een betere leefbaarheid in de wijk. Ze brengen bewoners met elkaar in contact.

Maak kennis met de ambassadeurs

Nieuwbouw

De nieuwbouw in Smerdiek-West is in volle gang. In het hart van het nieuwe, extra grote park aan de Bloemenlaan komen straks twee appartementengebouwen. Het gaat om een blok met 13 koopappartementen van Bouwgroep De Nijs-Soffers en een blok met 20 huurappartementen van Stadlander. Beide blokken hebben 4 bouwlagen. Het bestemmingsplan wordt hiervoor ter inzage gelegd. Als alles meezit, kan eind 2021 de nieuwbouw starten.

In 2021 start ook de nieuwbouw in de Jacoba van Beierenstraat. Stadlander wil hier 7 eengezinswoningen (huur) bouwen. Daarnaast bouwt De Nijs-Soffers nog eens 8 koopwoningen: 4 traditionele eengezinswoningen en 4 levensloopbestendige woningen, met een slaapkamer en badkamer op de begane grond.

Sinds 2017 zijn al meerdere nieuwbouwprojecten in de wijk opgeleverd:

  • 15 huurwoningen Vier Meistraat (2017)
  • 8 huurwoningen Jacoba van Beierenstraat (2018)
  • 17 koopwoningen Henri Dunantstraat (2019)
  • 4 koopwoningen Frank van Borselenstraat (2021)

Park

Tussen de Cornelis Vermuydenstraat en Jacoba van Beierenstraat komt een nieuw park. Hoe dit park eruit komt te zien, staat nog niet vast. Bankjes, een jeu-de-boules baan, een speelaanleiding, we horen graag je wensen voor de verdere inrichting van het park!

De moeraseik zal het hart vormen van het nieuwe park

Brede School

In Sint-Maartensdijk zijn twee basisscholen aanwezig: Obs De Rieburch aan de Bloemenlaan en Bbs Juliana van Stolberg aan de Oosterscheldestraat. In 2018 is besloten om beide scholen onder één dak te huisvesten: een Brede School.

In maart 2021 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het Programma van Eisen voor de Brede School. Het duurzame, nieuwe schoolgebouw biedt naast ruimte voor de twee scholen ook plaats aan Zo Kinderopvang, de GGD en de bibliotheek.

Het plangebied voor de nieuwbouw van de twee basisscholen.

Sociaal plan

Om de wijkvernieuwing mogelijk te maken, sloopt Stadlander 120 oude huurwoningen. Dat betekent dat de huidige bewoners op zoek moeten naar een andere woning. Voor huurders met een huurcontract voor onbepaalde tijd werkt Stadlander met een sociaal plan. Deze huurders worden begeleid in hun zoektocht naar een nieuwe woning. Ook ontvangen zij een vergoeding voor hun verhuiskosten.

Eerste fase

De eerste fase van het sociaal plan liep van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019. Het ging om woningen aan de Bloemenlaan, Frank van Borselestraat, enkele woningen aan de Jacoba van Beierenstraat en aan de Westvest. Alle bewoners hebben inmiddels een nieuwe woning gevonden.

Tweede fase

Sinds 1 januari 2019 loopt het sociaal plan voor de zuidzijde van de Frank van Borselestraat, de noordzijde van de M.A. de Ruyterstraat, de Cornelis Vermuydenstraat, enkele woningen aan de Jacoba van Beierenstraat en de Hammerskjöldstraat. Alle bewoners hebben inmiddels een nieuwe woning gevonden.

Derde fase

Sinds 1 juni 2019 is ook het sociaal plan voor de Jacoba van Beierenstraat actief. Na uitgebreid onderzoek heeft Stadlander besloten om de woningen niet meer te renoveren, maar te slopen en vervangen voor nieuwbouw. Alle bewoners hebben inmiddels een nieuwe woning gevonden.

Vierde fase

Sinds 1 juli 2021 loopt het sociaal plan voor de laatste woningen in de Frank van Borselenstraat. Inmiddels zijn de eerste bewoners al verhuisd. Het sociaal plan heeft een looptijd van 1,5 jaar.

Tijdelijke verhuur

Het is voor buren vaak fijner wonen in een omgeving waar de huizen bewoond zijn. Daarom worden de leeggekomen huizen verhuurd via bruikleenovereenkomsten. Stadlander werkt hiervoor samen met VVB Wonen.

Lees meer
Lees voor